Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lương Mai Linh, sinh năm 1989, học viên Pháp Luân Công ở Hà Nội. Cuối tháng 2 năm 2022 vừa qua tôi có tặng tài liệu và giảng chân tướng cho hai học sinh và bị báo lên công an. Khi làm việc với công an, họ bắt tôi ký vào tờ “biên bản làm việc”, đoạn cuối có nội dung đại ý là việc tôi đi phát tài liệu là không đúng và không được đi phát nữa. Do còn nhiều chấp trước và tâm sợ hãi nên tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đào Thị Yến, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Vào khoảng đầu năm 2022, tôi biết được thông tin có nhóm học Pháp liên tỉnh, hình thức là “học thấu pháp”, khi đọc và chia sẻ thì đã có 1 bộ câu hỏi cho các học viên. Thời gian học không lâu thì các học viên đã có thể hiểu Pháp và lý giải Pháp rất thấu. Thấy vậy tôi cũng muốn đến đó học để trải nghiệm, tôi học được 2 đến 3 tuần thì thấy trong tâm bất ổn. Tôi hướng nội để tìm, tôi đã phát hiện mình có tâm chấp trước truy cầu và học theo người khác. Đối chiếu với Pháp của Sư phụ là không đúng vì Sư phụ không yêu cầu học viên chia sẻ theo cách trên. Tôi đã dừng học Pháp tại nhóm đó và tôi tự thấy mình đã sai với sự chỉ dạy của Sư phụ, nếu tôi tiếp tục học thì sẽ không đúng với con đường mà Sư phụ đã dày công dẫn dắt các học viên.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn quãng thời gian mà tôi đã học tại nhóm đó, vì tôi không thanh tỉnh nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở của mình. Từ giờ tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Hải, học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hóa. Vào khoảng tháng 6 năm 2021, có mấy chú công an tới nhà, các chú có nói về thời điểm này đang trong thời gian giãn cách xã hội, mọi người không nên tập trung. Các chú có đưa cho 1 bản cam kết và bảo ký cam kết không tập trung. Nhẹ dạ dễ tin tôi đã ký vào văn bản đó mà không đọc kỹ nội dung trước khi ký. Ký xong nhìn lại tôi thấy có 1 câu là “Không được phát tán tài liệu tuyên truyền, không tu những môn tà môn oai đạo, tà giáo, Pháp Luân Công”. Bây giờ tôi mới nhận thức được việc mình làm đã sai, chưa phù hợp với Pháp khi đã ký kết văn bản đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì tôi đã làm lúc trước và phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Duẩn, học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hóa. Vào khoảng tháng 6 năm 2021, có mấy chú công an tới nhà, các chú có nói về thời điểm này đang trong thời gian giãn cách xã hội, mọi người không nên tập trung. Các chú có đưa cho 1 bản cam kết và bảo ký cam kết không tập trung. Nhẹ dạ dễ tin tôi đã ký vào văn bản đó mà không đọc kỹ nội dung trước khi ký. Ký xong nhìn lại tôi thấy có 1 câu là “Không được phát tán tài liệu tuyên truyền, không tu những môn tà môn oai đạo, tà giáo, Pháp Luân Công”. Bây giờ tôi mới nhận thức được việc mình làm đã sai, chưa phù hợp với Pháp khi đã ký kết văn bản đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì tôi đã làm lúc trước và phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Mai, học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hóa. Vào khoảng tháng 6 năm 2021, có mấy chú công an tới nhà, các chú có nói về thời điểm này đang trong thời gian giãn cách xã hội, mọi người không nên tập trung. Các chú có đưa cho 1 bản cam kết và bảo ký cam kết không tập trung. Nhẹ dạ dễ tin tôi đã ký vào văn bản đó mà không đọc kỹ nội dung trước khi ký. Ký xong nhìn lại tôi thấy có 1 câu là “Không được phát tán tài liệu tuyên truyền, không tu những môn tà môn oai đạo, tà giáo, Pháp Luân Công”. Bây giờ tôi mới nhận thức được việc mình làm đã sai, chưa phù hợp với Pháp khi đã ký kết văn bản đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì tôi đã làm lúc trước và phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Hằng, học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hóa. Vào khoảng tháng 6 năm 2021, có mấy chú công an tới nhà, các chú có nói về thời điểm này đang trong thời gian giãn cách xã hội, mọi người không nên tập trung. Các chú có đưa cho 1 bản cam kết và bảo ký cam kết không tập trung. Nhẹ dạ dễ tin tôi đã ký vào văn bản đó mà không đọc kỹ nội dung trước khi ký. Ký xong nhìn lại tôi thấy có 1 câu là “Không được phát tán tài liệu tuyên truyền, không tu những môn tà môn oai đạo, tà giáo, Pháp Luân Công”. Bây giờ tôi mới nhận thức được việc mình làm đã sai, chưa phù hợp với Pháp khi đã ký kết văn bản đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì tôi đã làm lúc trước và phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Long, học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hóa. Vào khoảng tháng 6 năm 2021, có mấy chú công an tới nhà, các chú có nói về thời điểm này đang trong thời gian giãn cách xã hội, mọi người không nên tập trung. Các chú có đưa cho 1 bản cam kết và bảo ký cam kết không tập trung. Nhẹ dạ dễ tin tôi đã ký vào văn bản đó mà không đọc kỹ nội dung trước khi ký. Ký xong nhìn lại tôi thấy có 1 câu là “Không được phát tán tài liệu tuyên truyền, không tu những môn tà môn oai đạo, tà giáo, Pháp Luân Công”. Bây giờ tôi mới nhận thức được việc mình làm đã sai, chưa phù hợp với Pháp khi đã ký kết văn bản đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì tôi đã làm lúc trước và phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Nhiên, học viên Pháp Luân Công ở xã Phong Phú, Tân Lạc, Hoà Bình. Tôi tu luyện được gần 1 năm. Vào khoảng tháng 3 năm 2022 tôi đã bị công an xã gọi lên để làm việc. Vì tôi không lý trí và mang nhiều nhân tâm nên tôi đã bị công an bắt ký vào biên bản có xúc phạm và bất kính với Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì tôi đã ký kết trong biên bản đó cũng như an bài tà ác của cựu thế lực, những gì tôi đã nói và làm hôm đó là hoàn toàn vô giá trị. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ. Tôi sẽ quy chính lại bản thân, tu luyện tinh tấn hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ngô Thị Ngọc Lan, học viên Pháp Luân Công tại xã Phong Phú, Tân Lạc, Hoà Bình. Tôi đã tu luyện được khoảng 1 năm, trong quá trình tu luyện tôi đã nhận thức được sự tốt đẹp của Pháp và học Pháp luyện công hàng ngày. Nhưng vào khoảng tháng 2 năm 2022 công an huyện có lên tận nơi tôi làm việc hỏi về việc tôi theo học Pháp Luân Công. Do một lúc bất cẩn mà tôi đã ký vào biên bản làm việc giữa tôi và công an và tôi đã viết bản tường trình về quá trình tu luyện đắc Pháp của tôi, tôi cũng đã viết một bản cam kết về việc mình sẽ không tuyên truyền lôi kéo mọi người học Pháp. Sau khi tĩnh tâm nhìn lại tôi thấy rằng việc làm đó của tôi là chưa đúng.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, những gì tôi đã làm tại buổi làm việc hôm đó là hoàn toàn vô giá trị. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ, tôi sẽ cố gắng tu luyện để bù đắp lại những gì tôi đã làm tổn thất cho Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Huy Thắng, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thừa Thiên Huế. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2020. Tháng 4 năm 2021, tôi cùng 2 đồng
tu đến điểm nhà Văn hóa xã Lộc Bổn để luyện công. Công an đã đến và mời tôi cùng 2 đồng tu về xã làm việc. Do học Pháp chưa sâu, lý giải Pháp chưa tốt, còn nhiều tâm chấp trước, tôi đã ký vào biên bản công an viết và cam kết không phát tán tài liệu Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký kết với công an là không có giá trị. Phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phú Hòa. Năm nay tôi 67 tuổi, tu luyện được 10 năm. Vài ngày trước chúng tôi có luyện công tại công viên Shijar và đến ngày 25/2/2022 vào lúc 10h sáng công an có đến nhà tôi bắt buộc tôi ký cam kết không được luyện công tại công viên. Do lúc đó tâm trí tôi không được thanh tịnh nên bị tà ác dùi vào nên tôi đã ký. Lúc đó tôi đã nghĩ việc làm của mình là quá sai gây tổn thất đến Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả ký kết với công an trước đây, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những hành vi không đúng của tôi với Đại Pháp. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ làm tốt 3 việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Võ Thị Thanh Nhung. Học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phú Hòa. Năm nay tôi 53 tuổi, tu luyện được 8 năm. Vài ngày trước chúng tôi có luyện công tại công viên Shijar và đến ngày 25/2/2022 vào lúc 10h sáng công an có đến nhà tôi bắt buộc tôi ký cam kết không được luyện công tại công viên. Do lúc đó tâm trí tôi không được thanh tịnh nên bị tà ác dùi vào nên tôi đã ký. Lúc đó tôi đã nghĩ việc làm của mình là quá sai gây tổn thất đến Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả ký kết với công an trước đây, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những hành vi không đúng của tôi với Đại Pháp. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ làm tốt 3 việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Quế Anh, tôi sống tại Tây Ninh, năm nay 24 tuổi. Lúc còn học ở trường Trung cấp y tế Tây Ninh, tôi đã bị công an đến sách nhiễu và yêu cầu ban giám hiệu nhà trường gây áp lực bắt tôi kí cam kết không phát tài liệu chân tướng nơi công cộng, vì lúc đó tôi đã thỏa hiệp và kí vào tờ giấy với nội dung là không phát tài liệu khi còn đang học ở trường, nay tôi đã ra trường và viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những gì tôi đã kí kết với nhà trường. Tôi sẽ tiếp tục làm 3 việc mà Sư phụ yêu cầu, bù đắp những tổn thất mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí, hết thảy những an bài khác đều không cần, không thừa nhận.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Lan, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tuyên Quang, đắc Pháp năm 2020. Vào khoảng tháng 5/2021, trong lúc tôi đang phát tài liệu và giảng chân tướng tại chợ Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, tôi đã bị một số công an đuổi bắt. Vì vậy tôi đã chủ động giấu tài liệu vào một thùng xốp ở chợ. Đến khi tôi được về thì không tìm được tài liệu nữa. Tôi đã bị mất một số tài liệu và một số khác bị công an thu giữ.

Lần 2 khi tôi hồng Pháp cho người dân tại chợ Lưỡng Vượng (chợ đêm), thành phố Tuyên Quang. Do không cẩn thận đã để mất 1 cuốn Chuyển Pháp Luân và một số tài liệu bị công an thu giữ vào cuối năm 2021. Tại đây, do tôi học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi, nên tôi đã ký vào văn bản cam kết không phân phát tài liệu, không lôi kéo người dân tu luyện.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận những ký kết với công an, phủ nhận những hành vi không đúng với Pháp của tôi, và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Ngọc Dũng, sinh năm 1976, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bình Dương. Vào năm 2000 tôi có đi hồng Pháp và phát tài liệu, trong lúc đang hồng Pháp thì bị chính quyền bắt giữ và đưa về đồn công an, họ lập văn bản thu giữ một số tài liệu, và giữ chiếc xe của tôi, họ giữ tôi hơn 2 tiếng đồng hồ, và bắt tôi phải viết bản tường trình sự việc mà tôi đi hồng Pháp, rồi sau đó họ bắt tôi ký vào văn bản là không được đi tuyên truyền, không được ra công viên tập, và ký một văn bản nữa tạm giữ xe mất một vài ngày, phạt 150.000 vnđ sau đó mới được lấy xe. Vào thời điểm đó do học Pháp chưa sâu, lý giải Pháp chưa được tốt, và mới đắc Pháp thời gian ngắn, trong lúc đó tôi đã thiếu lý trí và tôi đã đồng ý ký tên và được thả về.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận những gì tôi đã ký hôm đó, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Kim Tuyến, học viên Pháp Luân Công tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Vào ngày 22 tháng 10 năm 2021, tôi có ký vào bản cam kết không tu luyện Pháp Luân Công. Trong lúc lý trí không thanh tỉnh, chính niệm không đầy đủ, do có con làm trong Quân đội, ép hai vợ chồng tôi phải từ bỏ tu luyện nên tôi đã ký vào bản cam kết. Sau đó tôi nhận thấy rằng mình đã sai và người tu luyện thì không nên làm như vậy.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận triệt để hết thảy an bài của cựu thế lực. Chúng tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí và sẽ tiếp tục tu luyện đường đường chính chính.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Chánh, học viên Pháp Luân Công tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Vào ngày 22 tháng 10 năm 2021, tôi có ký vào bản cam kết không tu luyện Pháp Luân Công. Trong lúc lý trí không thanh tỉnh, chính niệm không đầy đủ, do có con làm trong Quân đội, ép hai vợ chồng tôi phải từ bỏ tu luyện nên tôi đã ký vào bản cam kết. Sau đó tôi nhận thấy rằng mình đã sai và người tu luyện thì không nên làm như vậy.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận triệt để hết thảy an bài của cựu thế lực. Chúng tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí và sẽ tiếp tục tu luyện đường đường chính chính.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Thu Thảo, học viên Pháp Luân Công ở Cần Thơ, tôi biết Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 2017. Đến đầu năm 2019 tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sao đó cuối năm 2020 công an mời tôi đến trụ sở công an Thị trấn Cờ Đỏ lập biên bản vì tôi giảng chân tướng tại nhà cho mọi người và họ nói tôi tuyên truyền Pháp Luân Công. Họ nói toàn bộ tài liệu này không có giấy phép xuất bản cho nên chị không được tuyên truyền tài liệu này nữa. Sau đó tôi có ký cam kết với họ. Sau vài ngày tôi đã suy nghĩ rất nhiều và biết rằng mình đã sai. Học Pháp chưa sâu. Do tâm chấp trước , tâm sợ hãi còn nhiều, cộng chính niệm chưa đầy đủ, chấp trước vào sự an dật của bản thân.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết với công an, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí và cố gắng làm tốt hơn nữa những việc của đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phan Hoàng Huy, học viên Pháp Luân Công ở Bình Thuận, tôi tu luyện vào đầu năm 2022. Sau khi học vài tháng tôi đã đi giảng chân tướng ở gần địa phương. Chiều ngày 3 tháng 5 cảnh sát đã tới nhà tôi và lấy hết tài liệu và sách Đại Pháp đưa lên huyện, lấy lý do là tài liệu không có nguồn gốc hợp pháp, in lậu, bắt không được giữ, phát tài liệu và giao nộp lại. Vì học Pháp chưa lâu, còn nhiều tâm sợ hãi, tâm an dật nên tôi đã ký biên bản đó. Tôi nhận ra việc làm của tôi gây tổn thất cho Đại Pháp và can nhiễu đến việc giảng chân tướng.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì tôi ký và nói, phủ nhận hết thảy bức hại của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Tính, học viên Pháp Luân Công tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Do học Pháp không sâu, lý trí không thanh tỉnh, có nhiều truy cầu, chấp trước lại thêm tâm sợ hãi, không nhận thức đúng đắn về Đại Pháp, tôi đã vô tình đi theo an bài của cựu thế lực. Vào khoảng 19h30 ngày 1/5/2022 khi tôi và các đồng tu đang luyện công ngoài công viên thì các chú công an đến nói chuyện và mời tôi đến trụ sở công an thị trấn Phước Bửu làm việc. Sau đó, tôi đã ký cam kết tu luyện ở nhà, không ra công viên luyện công, không học Pháp nhóm cùng các đồng tu và không được phát tài liệu về Pháp Luân Công.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn tất cả các văn bản đã ký kết với công an. Phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tất cả những gì tôi nghĩ, nói và viết gây thiệt hại cho Đại Pháp đều hoàn toàn không có giá trị và hoàn toàn bị huỷ bỏ. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Toàn, học viên Pháp Luân Công tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Do học Pháp không sâu, lý trí không thanh tỉnh, có nhiều truy cầu, chấp trước lại thêm tâm sợ hãi, không nhận thức đúng đắn về Đại Pháp, tôi đã vô tình đi theo an bài của cựu thế lực. Vào khoảng 19h30 ngày 1/5/2022 khi tôi và các đồng tu đang luyện công ngoài công viên thì các chú công an đến nói chuyện và mời tôi đến trụ sở công an thị trấn Phước Bửu làm việc. Sau đó, tôi đã ký cam kết tu luyện ở nhà, không ra công viên luyện công, không học Pháp nhóm cùng các đồng tu và không được phát tài liệu về Pháp Luân Công.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn tất cả các văn bản đã ký kết với công an. Phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tất cả những gì tôi nghĩ, nói và viết gây thiệt hại cho Đại Pháp đều hoàn toàn không có giá trị và hoàn toàn bị huỷ bỏ. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Minh Tuấn, sinh năm 1991. Trong tối ngày 18 tháng 5 vừa qua có 2 người công an, 1 người trong tổ dân phố tới nhà muốn tôi kí vào biên bản là không tới quảng trường Tây Bắc – Sơn La luyện công từ ngày 19/5 đến hết ngày 20/6 năm 2022. Vì không tinh tấn trong tu luyện, chưa minh bạch nên tôi đã đồng ý kí vào biên bản trên vì nghĩ rằng làm thế họ sẽ không nghĩ xấu về người tu luyện nữa. Hôm nay tôi đã minh bạch rằng: Pháp Luân Đại Pháp dạy Chân, Thiện, Nhẫn, là tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, là dạy con người trở nên tốt hơn trong những người tốt nên không ai có quyền cấm đoán, ngăn cản con người thực hành tu luyện Pháp Luân Công ở bất cứ đâu.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì tôi đã ký kết. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Luân Văn Điền, 36 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kạn, tôi đắc Pháp vào cuối năm 2021. Vào ngày 12/5/2022 công an địa phương mời tôi về trụ sở, tại đây do tôi có tâm sợ hãi, chính niệm không đầy đủ và học Pháp chưa sâu nên tôi đã viết cam kết là không được đi tuyên truyền, lôi kéo.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký với công an địa phương. Phủ nhận những hành vi không đúng với Pháp của tôi và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Văn Ý, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bình Thuận. Tôi biết tới Pháp Luân Công vào năm 14 tuổi nhưng tới năm 20 tuổi mới thực sự đắc Pháp và bước vào tu luyện được gần 2 năm. Tôi và vài đồng tu vì muốn giảng chân tướng và muốn nhiều người biết đến nên đã chọn 1 điểm luyện công gần ven biển, điểm luyện công cũng chỉ 2, 3 người.

Luyện công một thời gian thì đúng vào ngày tôi ra điểm luyện công buổi sáng sớm nhưng chỉ một mình, có mang theo 2 tờ giảng chân tướng. Người làm công tác xã để ý và báo cho thanh tra và họ can nhiễu mời tôi lên làm việc. Tôi không sợ hãi, nhưng không hiểu luật nên họ dùng mọi lời dụ dỗ và doạ nạt bắt tôi lập biên bản xác nhận sự việc.

Tới tận trưa 11 giờ, không nhận thức Pháp được sâu, tay chân bủn rủn vì đói và không tỉnh táo nên tôi đã kí vào tờ cam kết không ra điểm luyện công vì nghe họ nói là nhà nước không cho phép, nếu về sau xét lại không đúng như vậy thì có thể tập bình thường. Trong tâm tôi nghĩ họ bắt tôi kí vì họ cho rằng không được nhà nước cho phép, nên nếu không cấm thì mình cứ ra tập nên đã kí vào.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựa thế lực. Là đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ theo con đường tu luyện mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Nhung, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Khoảng tháng 3 năm 2021 tôi nhận được giấy mời của công an xã Hồng An – Huyện Hưng Hà – Thái Bình làm việc về việc tôi đi tuyên truyền Pháp Luân Đại Pháp, trong lúc lý trí không thanh tỉnh, chính niệm không đầy đủ, nhận thức Pháp chưa sâu và còn có tâm sợ hãi đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tôi đã ký vào biên bản làm việc với công an xã và công an huyện. Nội dung hỏi về lý lịch gia đình, tên của pháp môn, tên của 5 bài tập, tập vào thời gian nào? Họ nói hiện nay nhà nước không cấm nhưng chưa công nhận, thấy tốt thì tập một mình thôi không được đi tuyên truyền và lôi kéo người khác. Sau này tôi nhận thấy việc làm của mình quá sai lầm.

Nay tôi làm Nghiêm chính thanh minh phủ nhận an bài của cựu thế lực và phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết, nguyện đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Đức Tỉnh, trú tại Đà Nẵng, Việt Nam. Tôi đắc Pháp năm 2018, do học Pháp không tốt, luyện công không đầy đủ và thường xuyên lên Facebook giao lưu với nhóm người có tổ chức tà đạo, bị xui khiến viết những điều xằng bậy lên mạng xã hội. Ngày 31/3/2021 đã nói rằng Pháp Luân Công là tà đạo. Sau đó tôi đã tỉnh táo ra là bản thân đã đi theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những an bài của cựu thế lực và xin đính chính Pháp Luân Công là chính Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trương Thị Nguyệt, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Long An, Việt Nam. Trong thời gian gần đây tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng ở khu vực tôi sinh sống thì bị chính quyền địa phương gây áp lực, bắt viết kiểm điểm. Trong lúc bị áp lực, không đủ chính niệm tôi đã viết kiểm điểm không phát tài liệu nữa. Tôi nhận ra việc này là sai, không phù hợp với Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận bản kiểm điểm đó, tôi vẫn sẽ làm những gì người tu luyện cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Ngọc Quỳnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cà Mau, đắc Pháp vào năm 2016. Vào đầu tháng 9/2020 có một nhóm học viên Sài Gòn ở Cà Mau đến chia sẻ và cho số điện thoại để liên lạc, trong đó có một người đã giới thiệu cách niệm Pháp cho tôi, chính là niệm một câu Pháp của Sư phụ thật nhiều lần để diệt trừ chấp trước và vượt quan, điều này hoàn toàn không đúng với Pháp. Tôi đã nghe theo và trở thành tín đồ của người này.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh vạch trần tính chất tà ngộ trong nhóm niệm Pháp và bản thân công khai thoát ly, tách bạch khỏi nhóm niệm Pháp này và sự kiểm soát của tà ác từ không gian khác, cũng như phủ nhận hoàn toàn mọi an bài của cựu thế lực trên con đường tu luyện của tôi. Tôi xin quy chính theo Pháp và sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Hoàn, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào cuối năm 2016. Tháng 6 năm 2018 công an đến nhà tôi và yêu cầu tôi không tham gia tập luyện Pháp Luân Công, không tuyên truyền phát tán các tài liệu có liên quan đến Pháp Luân Công. Do bản thân học Pháp chưa tốt, còn có tâm chấp trước vào tình cảm gia đình, lo sợ công an gây phiền hà cho gia đình, nên tôi đã ký cam kết với công an.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí và tinh tấn thực tu.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thu Thủy, ở phường 12, thành phố Vũng Tàu. Trước đây, tôi có gặp một nhóm giới thiệu “học thấu Pháp” tại nhà đồng tu. Sau khi nghe họ hướng dẫn đã cùng học theo. Khi đó, tôi đã bị chấp trước vào truy cầu học thuộc dẫn động học theo, chấp trước vào việc nghe họ nói về những gì họ thấy ở không gian khác. Lý trí tôi lúc đó không thanh tỉnh. Dựa vào cảm tính, không nhìn nhận dựa trên Pháp. Sau đó, nhóm này để nghị tôi gọi những đồng tu mình biết tôi để họ tiếp tục giới thiệu và hướng dẫn. Đã có 4-5 đồng tu tới tham gia. Tôi đã học theo họ trong khoảng thời gian 5-7 ngày. Sau đó, nhờ học Pháp và Sư phụ điểm hoá qua lời các đồng tu địa phương, tôi đã nhận ra hình thức này là không đúng. Là phá hoại Pháp. Tôi đã dừng việc học theo cách này. Tuy nhiên, do tâm danh tôi đã không nói rõ những gì tối nhận thấy với những đồng tu tôi đã gọi họ đến hôm đó. Cũng vì tâm danh mà không có trách nhiệm với đồng tu.

Sau khi hướng nội. Tôi phát hiện rằng mình học Pháp không nhập tâm. Khi gặp sự việc đã không ở trong Pháp để nhìn nhận. Tạo sơ hở cho cựu thế lực phóng đại những chấp trước và truy cầu. Lợi dụng sơ hở trong tu luyện của tôi để lôi kéo tôi xa rời Pháp mà học theo nhóm người này .

Nay tôi phủ định hết thảy tất cả những gì liên quan đến cựu thế lực. Phủ định hết tất cả các chấp trước bởi vì nó không phải là tôi. Chân ngã của tôi là đồng hóa với Chân Thiện Nhẫn. Những gì không đồng hóa với Chân Thiện Nhẫn tôi đều không chấp nhận. Không cho phép bất kỳ một thế lực nào được phép can dự vào tu luyện của tôi và những chúng sinh liên quan đến tôi được đắc cứu. Tôi chỉ theo những gì Sư phụ tôi an bài. Những an bài khác đều không liên quan tới tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đàm Văn Hồng, học viên ở Quảng Bình, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp từ năm 2017. Trong quá trình tu luyện do chưa thấu hiểu về các nguyên lý
của Pháp nên đã bị các thế lực tà ác lợi dụng sơ hở của tôi. Tôi đã bị mê hoặc bởi những nguyên lý và cách diễn giải loạn ngộ của những người phá hoại Đại Pháp mà do Nguyễn Thế Luận đứng đầu. Thay vì trợ Sư chính Pháp, tôi lại can nhiễu vào việc tu luyện của các đồng tu, đăng các bài viết của ông ta viết ra dẫn đến phá hoại Đại Pháp, làm con người hiểu lầm Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định mọi thứ không phù hợp với Pháp, xóa bỏ tất cả những gì tôi đã làm khi tham gia chia sẻ với họ. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Quang Thảo, học viên tại Thanh Hóa. Tôi là học viên Pháp Luân Công từ năm 2019. Vào đầu tháng 5 năm 2022, công an xã nơi tôi cư trú mời tôi lên và hỏi tôi có tu luyện Pháp Luân Công không? Tôi trả lời: Có và giảng chân tướng về vẻ đẹp của Đại Pháp cho họ. Sau đó họ nói rằng hiện nay nhà nước Việt Nam chưa cho phép học Pháp Luân Đại Pháp, nếu học thì chỉ được học ở nhà, không được học nhóm đông người và yêu cầu tôi ký cam kết với các nội dung:

1. Không học tập trung đông người.

2. Không rủ rê, lôi kéo người khác học Pháp Luân Công.

Do nhận thức Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào tờ biên bản đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo con đường tu luyện mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Lan, học viên tại Thanh Hóa. Vào đầu tháng 5 năm 2022, công an xã nơi tôi cư trú mời tôi lên và yêu cầu tôi ký cam kết với các nội dung:

1. Không học Pháp Luân Công nữa.

2. Không giới thiệu Pháp Luân Công cho người khác.

Do nhận thức Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào tờ biên bản đó vì cho rằng chỉ là ký cho xong chuyện còn mình cứ tu thôi.

Nay tôi đã nhận ra mình sai và Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo con đường tu luyện mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1985, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam, đắc Pháp năm 2012. Trong quá trình tu luyện do nhận thức Pháp chưa sâu, còn nhiều chấp trước, chính niệm chưa đủ, khi gặp vấn đề chưa lý trí thanh tỉnh để giải quyết. Sau khi học Pháp sâu thêm và được các bạn đồng tu chia sẻ tôi thấy mình có tồn tại các vấn đề gây ảnh hưởng và tổn thất cho Đại Pháp nghiêm trọng.

1. Trong quá trình tu luyện có tham gia hạng mục và quyên góp tiền của đồng tu nhưng đã làm tổn thất tài nguyên của Đại Pháp nghiêm trọng.

2. Ngày 30/5/2022 tôi có làm việc với chính quyền xã Hoàng Sơn và công an Thanh Hóa. Do không thanh tỉnh đã ký vào biên bản trong đó có lồng ghép một mục “yêu cầu không tuyên truyền lôi kéo, tập luyện Pháp Luân Công dưới mọi hình thức, nghiêm cấm truyền bá in ấn sách báo và các tài liệu có liên quan đến việc lôi kéo tập luyện Pháp Luân Công“. Sau khi được đồng tu chia sẻ và bình tâm suy xét tôi nhận ra mình đã sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với chính quyền và công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.


Đăng ngày 14-06-2022;

Share