Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Tính, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hải Phòng. Ngày 28 Tết năm 2015 tôi cùng 5 học viên đi phát tài liệu và hoa sen. Tất cả đã bị đưa về UBND thị trấn để làm việc. Khi ấy họ lấy lời khai lý lịch, địa chỉ nơi làm việc và sinh sống. Họ nói rằng những tài liệu này chưa có bản quyền không được phép sử dụng và họ nói không được đi tuyên truyền nữa. Do tôi cũng chưa hiểu được Pháp lý của Sư phụ dạy và không nghĩ đến Pháp mà chỉ dùng tâm người thường để đối đãi nên tôi đã ký cam kết.

Lần thứ hai vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2018 tôi cùng 15 học viên khác luyện công tại điểm luyện công chung. Tất cả chúng tôi đều được đưa vào UBND huyện để làm việc. Lúc ấy tâm tôi nghĩ rằng phải cứu những sinh mệnh này và phải thật hòa ái từ bi. Tôi cũng ký vào một bản cam kết với nội dung luyện tập Pháp Luân Công là trái phép và không được tụ tập đông người.

Lần thứ ba vào ngày 29 tháng 11 năm 2018, tôi được trưởng công an xã mời ra để làm biên bản về việc tập Pháp Luân Công. Tại đó, tôi đã ký vào bản cam kết về việc không được lôi kéo tụ tập đông người, không có hành vi manh động mà để ảnh hưởng đến người dân.

Qua 2 ngày liên tiếp phải ký, về nhà tôi thấy rất khó chịu trong tâm, tôi không muốn ký nhưng vì học Pháp không sâu nên không lý giải được. Trong thời khắc then chốt niệm đầu của tôi vẫn chưa toàn tâm toàn ý vào Pháp, vẫn còn nhiều nỗi lo sợ khác. Tôi chỉ muốn nhanh chóng về để đi làm, tôi không muốn cơ quan tôi biết về việc này và tôi nghĩ đây là nguyên nhân. Ngày hôm sau ngồi học Pháp tôi mới ngộ ra Pháp lý.

Tôi vô cùng hối hận và viết Nghiêm chính thanh minh này: Tôi là đệ tử của Đại Pháp, tôi phủ nhận mọi cam kết của tôi trước đây với công an, tôi tuyệt đối không thừa nhận bất kỳ an bài nào của cựu thế lực tà ác, tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ, tôi chỉ đi theo con đường mà Sư Phụ sắp đặt cho mình. Tôi sẽ nỗ lực tinh tấn thực tu, bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài, khẩn trương cứu người và hoàn thành thệ ước.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thu Thảo. Trong năm 2020, tôi xuống nhà đồng tu lấy tài liệu giảng chân tướng và phát ở chợ thì công an huyện địa phương mời về trụ sở, tại vì học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi, tâm an dật, và tôi chỉ nghĩ mình ký cho xong chuyện nhưng trong tâm phủ định không theo lời của công an, vậy nên tôi đã ký vào bản cam kết không phát tài liệu và không tập trung đông người.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định những ký kết với công an, phủ định những hành vi không đúng đối với Pháp của tôi, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Huế, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hua Păng, Mộc Châu, Sơn La, Việt Nam. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 10/2016. Đến tháng 11/2018 tôi bị công an mời lên gặp, tôi cũng có giảng chân tướng cho công an, nhưng họ viết biên bản là tôi chỉ được tự tu một mình, không được tuyên truyền, không được tặng hoa sen và tài liệu …vì ngộ Pháp không sâu, không lý trí tôi đã ký vào biên bản. Trong quá trình tu luyện tôi cũng bị tà ác dùi vào sơ hở, khiến chồng tôi bức hại tôi và phá hủy rất nhiều kinh sách và tài nguyên Đại Pháp. Trong một lần bị bức hại nặng nề vào ngày 20/11/2018 tôi đã bị chồng ép buộc phải nói là không được tặng hoa sen nữa. Nay tôi ngộ ra là tôi có lỗi lớn với Sư phụ, làm tổn thất và ảnh hưởng đến Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận biên bản đã ký kết với công an tháng 11/2018 và phủ nhận hoàn toàn lời nói không lý trí khi bị chồng ép buộc trong ngày 20/11/2018, từ nay trở đi biên bản và lời nói đó không còn tác dụng, tôi phải đi cho chính con đường tu luyện của mình, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp mà Sư phụ yêu cầu, tôi sẽ chỉ nghe theo an bài của Sư phụ còn tất cả mọi an bài khác tôi đều phủ định hoàn toàn và không công nhận.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Viên, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Lào Cai. Năm 2019 công an đã đến nhà tôi không cho tu luyện Pháp Luân Công và cấm tôi không được đi chia sẻ về Pháp Luân Công. Họ bắt làm biên bản, trong lúc không thanh tỉnh tôi đã ký, nhìn lại tôi thấy mình học Pháp chưa sâu, tâm sợ hãi đã khiến tôi không thanh tỉnh.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận cam kết của tôi với công an là không có giá trị, và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ thừa nhận an bài của Sư phụ, an bài khác đều không cần, đều không thừa nhận.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hồng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Ninh Bình. Tôi đắc Pháp năm 2018, đến năm 2019 công an đến nhà tôi cấm tôi không được học Pháp và đi tuyên truyền, đến ngày 13/5/2020 công an lại đến và bắt tôi ký biên bản. Vì học Pháp chưa sâu nên hai lần tôi đã ký.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ định triệt để an bài của cựu thế lực, là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ thừa nhận sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trịnh Thị Thu, 54 tuổi. Tôi đắc Pháp năm 2020, đến năm 2021 công an đến nhà tôi cấm tôi không được đi giảng chân tướng và học nhóm, đến ngày 13/5/2021 là sinh nhật Sư phụ, công an lại bắt tôi ký vào biên bản. Vì học Pháp chưa sâu nên hai lần tôi đã ký.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phương Thị Đông, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Giang, khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2020 tôi có tham gia học Pháp online, học theo từng mục, dừng lại rồi chia sẻ, mỗi mục lại có hai người chia sẻ được chuẩn bị từ trước. Người chia sẻ được đồng tu duy hộ chỉ định chia sẻ theo nội dung câu hỏi đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cuối cùng thì người duy hộ ghi âm thoại lời chia sẻ của mình theo từng mục từng đoạn đưa lên cho mọi người trong nhóm xem và nghe lại. Trong khi đọc Pháp hết đoạn chuyển sang người khác đọc thì người phụ trách yêu cầu đọc thêm “đồng tu xin chuyển” để người khác đọc tiếp. Đọc kinh văn thì thêm từ trong phần hỏi đáp ví như: Đệ tử thì đọc thêm “Đệ tử hỏi”; Sư phụ thì đọc thêm “Sư phụ trả lời”. Tôi nhận ra rằng đây là dạng an bài rất tinh vi của cựu thế lực nhằm hủy hoại các học viên làm loạn Pháp của Sư phụ, làm thay đổi hình thức học Pháp mà Sư phụ an bài. Cách thức chia sẻ giống như việc diễn giảng định nghĩa nội dung đoạn Pháp của Sư phụ.

Đến nay tôi rời nhóm học Pháp đó, sau khi hướng nội và quy chính lại bản thân tôi thấy việc học Pháp này không đúng với hình thức học Pháp mà Sư phụ dạy và không phải con đường mà Sư phụ an bài. Sư phụ không dạy chúng ta hình thức học và chia sẻ như trên.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn những gì cựu thế lực an bài lên con đường tu luyện của tôi trong giai đoạn tôi tham gia cùng nhóm học online như trên.

Tôi mong rằng các học viên khác cũng sẽ nhận ra hình thức học Pháp nhóm online như tôi mô tả ở trên là hoàn toàn làm sai với con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho mỗi đệ tử.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Nhiệm, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hải Dương. Vào tháng 2 năm 2020. Tôi cùng một số đồng tu đang luyện công thì có một số công an xã, công an huyện, trưởng thôn kiêm bí thư đến yêu cầu chúng tôi dừng luyện công. Không được tập trung đông người, không luyện công. Do học Pháp chưa sâu, vì có tâm sợ hãi và chính niệm chưa đầy đủ nên tôi đã ký vào bản cam kết với công an huyện. Sau đó tôi nhận ra việc ký kết của mình là sai là thỏa hiệp với cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ định việc ký kết đó. Biên bản ký đó không có giá trị. Tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đào Thị Hòa, học viên Pháp Luân Công ở Bắc Ninh. Trong khoảng thời gian tháng 10/2020, tôi có tham gia lớp “học thấu Pháp”. Vì thời gian đó tôi mới tu luyện nên luôn muốn được hiểu về Pháp. Nhưng sau khi hướng nội và quy chính bản thân, nhìn lại quá trình “học thấu Pháp” này tôi thấy mình đã đi sai con đường mà Sư phụ đã an bài cho các học viên chúng ta. Tôi đã nhận ra rằng đây là hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm mục đích hủy hoại việc tu luyện của các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định quãng thời gian tôi tham dự vào việc “học thấu Pháp” này và sẽ quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Quân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Ninh. Vào khoảng tháng 4/2020 tôi có tham gia vào nhóm “học thấu Pháp”, vì lúc đó tôi mới tu luyện nên có tâm truy cầu và đã tham gia nhóm học đó đến tháng 10/2020. Sau này tôi học Pháp được nhiều hơn, hướng nội lại quá trình tham dự nhóm “học thấu Pháp”, tôi thấy hoàn toàn sai lệch với con đường mà Sư phụ an bài cho học viên. Hình thức “học thấu Pháp” này là do một học viên tự nghĩ ra. Tôi nghĩ đây là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực làm học viên không nhận ra con đường mà Sư phụ an bài.

Nay tôi đã hiểu ra, tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực lên con đường tu luyện của tôi, và nó không có giá trị, tôi chỉ đi theo con đường của Sư phụ an bài.

Tôi mong rằng các học viên nào còn đang học cách đó thì hướng nội nhìn ra vấn đề để dừng lại cách “học thấu Pháp” này, quay trở lại con đường mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Chắt, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Ninh. Vào khoảng tháng 11/2019 đến tháng 9/2020 tôi có tham gia vào nhóm “học thấu Pháp”. Sau này tôi học Pháp nhiều và hướng nội, tôi thấy quá trình tôi tham gia nhóm “học thấu Pháp” này là tôi đã đi sai lệch con đường mà Sư phụ đã an bài cho học viên. Cách “học thấu Pháp” này là do học viên tự nghĩ ra, là một hình thức an bài của cựu thế lực để hủy hoại học viên.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực lên con đường tu luyện của tôi, nó không có giá trị. Tôi chỉ đi theo con đường Sư phụ đã an bài cho.

Tôi cũng mong rằng còn có các học viên khác đang học trong nhóm đó cũng có thể nhìn ra được an bài này của cựu thế lực để dừng lại việc “học thấu Pháp” này, quay trở lại con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Quyên, học viên tại Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh. Tôi là học viên mới, thấy Pháp của Sư phụ rất tốt và thâm sâu. Tôi nghĩ mình học vấn thì ít, hiểu biết nông cạn, thời gian rảnh rỗi không nhiều, trong tâm lại truy cầu học nhanh ngộ Pháp, vậy nên tôi rất muốn giao lưu học Pháp. Tôi đã đi học một số điểm học Pháp và vào nhóm “học thấu Pháp” online, tôi đã vô tình chiêu mời rất nhiều phụ thể, ma quỷ, rất nhiều rắc rối đến với bản thân mình, khi tôi nhận ra tôi rất hoảng sợ và lo lắng, tôi đã chia sẻ với nhóm học Pháp địa phương. Được các đồng tu chia sẻ giúp đỡ, trong lòng tôi biết ơn Sư phụ bao nhiêu thì tôi lại thấy mình sai sót quá nhiều vì cứ truy cầu người khác mà không học Pháp cho nhiều, với tâm truy cầu tôi đã đi sai lệch con đường mà Sư phụ an bài, mà tham gia vào nhóm “học thấu Pháp” online.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này hoàn toàn phủ định hết thảy việc tôi tham gia nhóm “học thấu Pháp” như vậy, nó không có giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ, tôi cũng mong các đồng tu nào sai sót như tôi hãy nhìn lại mình, nhận ra sai sót và quay lại con đường Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phùng Thị Sản, 67 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh. Cách đây một năm tôi tham gia vào nhóm “học thấu Pháp”, nhóm học online. Được các đồng tu chia sẻ và quy chính bản thân, tôi thấy việc tôi “học thấu Pháp” này đã sai lệch với con đường Sư phụ an bài cho các học viên. Đây là một cách tinh vi để cựu thế lực nhắm vào để can nhiễu việc tu luyện của học viên.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định hết thảy việc trước đây tôi không ngộ và tham dự vào học nhóm loạn Pháp học online, nó không còn giá trị, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ, tôi mong rằng một số học viên nhanh chóng nhận ra, dừng ngay việc học online này; quay trở về học Pháp theo Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Sái, 71 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh. Tôi tu luyện đã gần được 3 năm, nhưng vào khoảng tháng 10/2019 đến tháng 10/2020 tôi đã đi học theo nhóm học trên mạng internet (nhóm học thấu Pháp). Sau này tôi học Pháp hướng nội, quy chính bản thân, và nhìn lại quá trình tôi tham dự “học thấu Pháp” này, tôi thấy mình đã đi sai lệch với con đường mà Sư phụ an bài. Tôi nhận thấy rằng học với phương thức này là để cho cựu thế lực nhắm vào các học viên chúng ta, can nhiễu vào việc tu luyện của học viên, khiến học viên không nhận ra con đường mà Sư phụ đã an bài.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực đối với tôi trong thời gian tôi tham dự nhóm học Pháp đó, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ. Tôi mong rằng tất cả các học viên đang học hình thức này, chúng ta nhanh chóng nhìn ra và dừng lại cách học này, quay trở về học Pháp theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Thanh Tùng, học viên Pháp Luân Công tại Huế. Vào ngày 30/6/2021 tôi bị công an phường Trường An, TP. Huế mời lên làm việc. Với lý do vào ngày 30/5/2021 tôi có đến huyện A Lưới để phát tài liệu về Pháp Luân Công. Và cuối cùng họ bắt tôi ký vào tờ khai là không được in ấn tài liệu để phát tờ rơi và lôi kéo. Do học Pháp không sâu và bị tà ác dùi vào nên tôi đã ký vào bản tờ khai. Tôi nhận thấy việc làm này của tôi là sai và đã gây tổn hại cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Thanh Bình, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thôn Hoà Lạc, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Dưới áp lực tôi đã bị các lãnh đạo của phòng giáo dục và đào tạo huyện Bảo Thắng, ban giám hiệu và toàn thể hội đồng giáo dục trường tiểu học số 2 Gia Phú, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai dùng công văn mật của ngành với nội dung tuyên truyền vụ khống về Pháp Luân Công…yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên phải thực hiện, nếu vi phạm sẽ bị đuổi khỏi ngành… ép tôi phải ký vào biên bản và viết bản cam kết sẽ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, không được đi giới thiệu về ích lợi và vẻ đẹp của Đại Pháp, không được tiếp tục hồng Pháp cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm…theo học. Phải giải tán nhóm luyện công và học Pháp tôi đang duy hộ tại nhà mình. Vì học Pháp chưa sâu, chính niệm không vững, còn chấp trước vào tình cảm thân quyến, còn có tâm sợ hãi, lo sợ mất việc nên tôi đã ký vào biên bản và viết bản cam kết hứa sẽ từ bỏ tu luyện, thực hiện theo công văn nghị quyết của ngành.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết trong biên bản, phủ nhận hết thảy những điều đã viết trong bản cam kết, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận hoàn toàn bức hại của cựu thế lực lên thân thể tôi. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Lỡi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hưng Yên, Việt Nam. Vào tháng 7/2021 tôi đang làm tại nhà thì có 2 người đến nhà tôi, trong đó là một công an xã và một là của huyện. Họ chất vấn tôi và đưa ra một số biện pháp không cho luyện công và tập trung đông người tại nhà tôi. Khi đó tôi đã giảng chân tướng cho họ, nhưng họ không nghe và bảo tôi làm cam kết ký vào đó. Do chính niệm không đầy đủ tôi đã ký vào tờ cam kết. Sau đó, tôi nhận ra điều này không khác gì đã chấp nhận sự an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực, cũng như những gì tôi ký kết với công an là không có giá trị. Tôi sẽ cố gắng làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần phải làm, để xứng danh là đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Việt Phương, học viên Pháp Luân Công tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Vào cuối năm 2015 khi đang học Pháp tập thể ngoài công viên cùng mấy chục đồng tu tôi đã bị công an đưa về công an phường sở tại cùng một số sách và nhiều tài liệu giảng chân tướng mà các đồng tu để lại nơi học. Vì khi đó là học viên mới, do học Pháp không tốt nên tại công an phường tôi đã ký vào biên bản rằng sẽ không phát tài liệu mà không được nhà nước cho phép và biên bản nộp phạt hành chính thu giữ sách và tài liệu. Sau khi được đồng tu phụ đạo viên chia sẻ tôi đã không đi nộp phạt. Và sau này tôi đã viết Nghiêm chính thanh minh gửi Minh Huệ.

Giờ học Pháp nhiều lên nhớ lại bài Nghiêm chính thanh minh khi xưa tôi chợt hiểu rằng trước kia mình làm Nghiêm chính thanh minh với tâm không thuần khiết, trong đó sau từng câu chữ được lựa chọn để viết là ẩn giấu một chấp trước bảo vệ cái danh sợ mất mặt.

Hôm nay tôi chân thành viết lại Nghiêm chính thanh minh cho sai phạm khi xưa của mình. Một lần nữa phủ định hết thảy những văn bản tôi đã ký kết với công an, chúng hoàn toàn không có giá tri và cũng là để triệt để vứt bỏ đi chấp trước vào danh vào sợ mất mặt của bản thân.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thu Hiền, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội, Việt Nam, đắc Pháp năm 2012.

Đầu năm 2018, trong quá trình đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi cứ bị khúc mắc mỗi khi đọc đến các dấu ngoặc vuông “[]” , ngoặc nhọn “{}” và dấu chấm phẩy “ ; ”. Mặc dù tôi đã đọc Phụ lục — Tra cứu từ ngữ ở cuối sách và người dịch có ghi “là để người đọc hiểu rằng đó là do người dịch thêm vào theo chỗ hiểu của bản thân, không chắc hẳn đó là ý của Sư phụ”. Nhưng tôi đã cho rằng việc thêm vào các dấu ngoặc vuông “[]” , ngoặc nhọn “{}” và dấu chấm phẩy “ ; ” đã làm sai lệch Pháp mà Sư phụ truyền nên đã gọi sách đó là “sách an bài của cựu thế lực” và cuối cùng đã quyết định không học quyển sách đó nữa mà chuyển sang nghe Sư phụ giảng Pháp bằng đĩa hình DVD (9 Bài giảng Pháp tại Quảng Châu năm 1994).

Cũng trong thời điểm đó, có đồng tu đi Pháp hội tại Mỹ quốc về, lại được một đồng tu Việt kiều bên Mỹ cho quyển sách Chuyển Pháp Luân được in tại Mỹ. Nhóm đã quyết định thôi không học sách in tại Việt Nam nữa mà chọn học quyển sách mà đồng tu mang ở bên Mỹ về. Nhưng muốn có quyển sách từ Mỹ mang về thì phải thu lại hết sách cũ (được in tại Việt Nam) và mang đi hóa (đốt). Bởi vì nhóm đó cho rằng những sách cũ đều là sai, nếu mang cho người khác cũng là có tội. Ai muốn có quyển sách mang từ Mỹ về là phải tự mang đi phô tô về nhà tự học, khi học Pháp nhóm thì thống nhất là chỉ nghe 9 bài giảng Pháp tại Quảng Châu, còn nếu muốn học Kinh văn thì tự bản thân dùng phần mềm máy tính dịch chuyển ngữ từ tiếng Trung sang tiếng Hán Việt để học; tức là tuyệt đối không dùng sách do người Việt dịch tại Việt Nam; rồi sau đó cũng không vào các trang web của Đại Pháp phiên bản tiếng Việt nữa.

Một lần, sau khi loay hoay tìm cách phiên dịch Kinh văn từ tiếng Trung sang tiếng Hán Việt để học, vì để kiểm chứng xem việc chuyển ngữ của phần mềm có sát nghĩa hay không mà tôi đã rất ái ngại, nhưng cuối cùng cũng đã quyết định mở trang Minh Huệ tiếng Việt ra để đối chiếu. Sau khi mở ra, tôi đã vô cùng bàng hoàng; trước mắt tôi là một đoạn Pháp: “Nội hàm của bộ Đại Pháp này thì người khác không hề động đến một nét bút, ai có thể động đến chứ?” (Cảnh Tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ). Tôi đã vỡ oà sung sướng và khóc như một đứa trẻ vì đã rất lâu rồi tôi chưa được học Pháp bằng tiếng Việt. Hôm nay, đoạn Pháp này triển hiện trước mắt tôi cả nghĩa bề mặt và nội hàm thâm sâu. Tôi vui mừng vì đã tìm ra chỗ lậu của bản thân, nhưng tôi cũng rất sợ tội danh phá hoại Đại Pháp. Tôi đã rất ân hận.

Vì hiếu thắng muốn chứng thực bản thân trong lúc làm tài liệu và băng rôn giảng chân tướng, tôi đã không kiểm tra, soát lại tài liệu trước khi in, nên tài liệu không được sửa lỗi chính tả, làm bài thơ trong Hồng Ngâm bị sai, ảnh hưởng nghiêm trọng ý nghĩa của bài thơ đó. Trên đường ra điểm luyện công, tôi đã tặng tờ tài liệu chân tướng đó cho 3 người dân, và sau này tôi không thể thu hồi tờ tài liệu đó được nữa. Hơn nữa trong tài liệu đó tôi còn tự ý cho thêm vào hình ảnh của Sư phụ khi giảng Pháp. Giá như tôi đừng hấp tấp mà cẩn trọng hơn thì đã không phạm tội như vậy. Tôi vô cùng đau khổ và dằn vặt bản thân. Khi tôi chia sẻ với các đồng tu, thì các đồng tu nói hãy xin Sư phụ để hoá (đốt) những tờ tài liệu đó đi. Như vậy tôi đã phạm tội làm thất thoát tài nguyên Đại Pháp và phạm tội bất kính với Sư phụ. Ngoài ra khi làm tài liệu, tôi đã để sách Đại Pháp lộn xộn, như thế cũng chính là bất kính với Sư phụ và Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã nói, đã làm mà không phù hợp với Pháp. Tôi không chấp nhận bất cứ thoả hiệp nào với cựu thế lực. Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ; mọi an bài khác đều không cần, không chấp nhận.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Nhương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Giang, Việt Nam. Đắc Pháp vào tháng 9 năm 2016.

Tôi xin Nghiêm chính thanh minh 2 lần sai phạm với Pháp trong khi đi giảng chân tướng và tặng tài liệu, hoa sen ở hai nơi.

Lần thứ nhất, khoảng năm 2018 tôi có đi giảng chân tướng cho lãnh đạo, cán bộ tại Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đến phòng công an xã tôi giảng chân tướng và tặng tài liệu, họ nói tài liệu này không rõ nguồn gốc không được phát hành. Họ lập biên bản yêu cầu tôi không được tuyên truyền và thu hồi của tôi khoảng 30 tờ tài liệu và khoảng 15 bông sen. Họ yêu cầu ký biên bản và ký họ tên tôi vào từng tờ tài liệu. Do chấp trước vào mối quan hệ công tác tình thân tôi đã bị tà ác dùi vào sơ hở. Trong lúc không lý trí tôi đã ký rõ họ tên vào biên bản và từng tờ tài liệu.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ chữ ký tại biên bản và tất cả các chữ ký trên các tờ tài liệu. Tất cả những chữ ký đó tôi không chấp nhận và nó không có giá trị. Phủ định mọi sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Lần thứ hai, ngày 1/1/2021. Tôi cùng đồng tu Dung đến giảng chân tướng tặng tài liệu, hoa sen tại buổi giao lưu văn nghệ bảy thôn tại thôn Thuần Mỹ, xã Hoà Phong, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên. Sau đó công an thôn Thuần Mỹ yêu cầu dừng và chúng tôi đi về nhà chị gái ở thôn đó. Sau một lúc công an thôn cùng mấy vị công an xã mời chúng tôi ra phòng công an xã Hoà Phong làm việc. Họ yêu cầu chúng tôi làm tường trình vì buổi tối đến địa phương khác không mang giấy tờ tuỳ thân và cam kết từ nay sẽ không đến địa khu này tuyên truyền Pháp Luân Công, nếu muốn đến đây giảng chân tướng phải thông qua chính quyền, được sự đồng ý của chính quyền thì phối hợp cùng làm. Họ thu giữ của tôi 50 tờ tài liệu nhưng không ghi vào biên bản. Do học Pháp chưa sâu, ngộ tính kém nên bị tà ác dùi vào sơ hở. Tôi đã ký vào tường trình và biên bản làm việc với công an xã Hoà Phong.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những hành vi, lời nói, chữ ký với công an xã Hoà Phong. Phủ nhận sự an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ngô Thị Chúc, học viên Pháp Luân Công tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Vào ngày 5/6/2021, tôi cùng với các đồng tu xã Gia Sinh ra bờ hồ Chùa Bái Đính để luyện công và đã bị công an đến can nhiễu và không cho luyện công ở đó. Sau đó họ mời tôi vào đồn và lập biên bản và bảo tôi ký vào biên bản đó. Do học Pháp chưa sâu nên tôi đã vô tình theo sự an bài của cựu thế lực và ký vào biên bản.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực và phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết vào văn bản của công an. Tất cả những gì tôi nói và viết gây thiệt hại cho Đại Pháp là hoàn toàn không có giá trị và hoàn toàn bị hủy bỏ. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Nụ, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Xã Gia Sinh, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Vào ngày 5/6/2021, tôi cùng với mọi người trong xã Gia Sinh ra hồ Bái Đính luyện công và bị công an can nhiễu không cho tập, sáng hôm sau công an đến nhà lập biên bản, do tôi còn nhiều tâm chấp trước nên tôi đã đưa quyển sách “Chuyển Pháp Luân” cho công an.

Do nhận thức Pháp chưa sâu cũng như thế nào là sự an bài của cựu thế lực, nên tôi đã ký tên vào biên bản không ra ngoài luyện công chung và phát tư liệu, đồng ý hợp tác với tà ác. Bản thân không lý trí, mang nhiều tâm chấp trước và đã làm những điều không nên làm, đã mắc vào cạm bẫy của cựu thế lực an bài.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh rằng: Tất cả những điều tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp, những gì tôi đã đồng ý và ký tên vào biên bản với yêu cầu của công an là không có giá trị, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thanh Hiền, học viên Pháp Luân Công tại Bắc Giang, Việt Nam. Tôi đắc Pháp năm 2014. Năm 2016 cơ quan tôi công tác yêu cầu tôi ký vào bản cam kết về tăng cường an ninh trường học trong đó họ lồng ghép một dòng không tham gia Pháp Luân Công mà không ghi rõ là gì và tôi đã ký vào đó.

Đến khi có kinh văn 2018 của Sư phụ viết cho học viên Việt Nam. Do lý giải Pháp không đúng và có tâm lo sợ, bảo vệ bản thân tôi đã hóa đi một số tài liệu giảng chân tướng, sách Cửu Bình và Giải thể Văn hóa đảng, đồng thời chia sẻ với một số học viên và họ cũng hóa đi một số tài liệu và sách cửu bình, Giải thể Văn hóa đảng.

Sau khi học Pháp và hướng nội bản thân tôi nhận ra những hành vi, việc làm và chia sẻ của tôi thời điểm đó là hoàn toàn sai với Pháp. Tôi thực sự nhận ra lỗi lầm của mình là do an bài của cựu thế lực với mục đích hủy hoại tài nguyên Đại Pháp và lợi dụng nó để cưỡng chế sự bức hại lên bản thân tôi và những đồng tu của tôi. Tôi cùng các đồng tu đã nhận ra lỗi của mình và xin được quy chính bản thân theo Pháp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này là phủ định triệt để mọi an bài và ký kết với cựu thế lực ở tất cả mọi phương diện, trong tất cả các không gian và thời gian. Hết thảy mọi an bài và ký kết của chúng đối với tôi từ lịch sử đến tương lai đều hoàn toàn không có giá trị, hoàn toàn bị tiêu hủy. Tôi cũng hoàn toàn không cần và không thừa nhận sự an bài nào của cựu thế lực. Tôi là một sinh mệnh được sinh ra từ Đại Pháp, được Đại Pháp cứu độ. Tôi chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ Lý đối với sinh mệnh của tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Kim Lan, 64 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội, Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tôi đã về quê ở Hạ Hòa, Phú Thọ và tham gia luyện công ở nhà một đồng tu ở đó. Vào sáng ngày 30/7/2021 công an đến nhà tôi lập biên bản xác nhận tôi và một số học viên tham gia luyện công ở đó và yêu cầu chúng tôi không được luyện công tại đó. Do học Pháp chưa sâu, chính niệm không mạnh, đầu óc không thanh tỉnh, còn có tâm sợ hãi nên tôi đã ký tên vào tờ biên bản đó. Sau đó tôi thấy việc làm của mình là sai, không đúng với Pháp, chưa thật sự tín Sư tín Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì mình đã nói, đã ký vào biên bản, phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực, phủ nhận hành vi, lời nói không đúng với Pháp. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hải, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Tôi cùng các đồng tu khác đã cùng nhau luyện công tại nhà văn hóa của thôn. Chúng tôi bị công an nhắc nhở và bắt viết bản cam kết. Do học Pháp chưa tốt, hiểu Pháp chưa sâu, chính niệm chưa đủ, tôi đã ký tờ cam kết là không phát tán đồ vật, tài liệu, in sách của Đại Pháp. Vì tôi còn nhiều tâm người thường đã nghe theo tà ác, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng phá hoại Đại Pháp, tôi nhận thấy hành động của tôi là sai và có ảnh hưởng rất lớn đến Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an vào ngày 10/7/2021 là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ theo con đường tu luyện mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Thị Loan, học viên Pháp Luân Công tại Ba Lăng, Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội. Trong khoảng thời gian qua, tôi và một số đồng tu luyện công ở nhà văn hóa xóm Bến được một thời gian ngắn thì giãn cách xã hội nên chúng tôi tự tập ở nhà. Và trong khoảng thời gian này, công an có đến gặp tôi và yêu cầu tôi viết cam kết là không in ấn tuyên truyền phát tán tài liệu về Pháp Luân Công do anh ta đọc cho tôi chép theo.

Sau khi về nhà tĩnh tâm suy nghĩ lại, tôi vô cùng ân hận vì Pháp Luân Công chỉ dạy làm người tốt theo Chân Thiện Nhẫn, khiến cho con người đạt được lợi ích cả về sức khỏe và tinh thần.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì tôi đã viết và đã ký kết trong bản cam kết và phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm.

Đăng ngày 10-08-2021;

Share