[MINH HUỆ 28-06-2021]

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ngô Thị Tươi, ngày 28/4/2021, tôi có đi làm một việc giúp đồng tu tại xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Khoảng 8h sáng, tôi cùng đồng tu đến UBND xã Thụy Ninh để xin UBND cho phép các đồng tu được lập ra một điểm học Pháp Luân Công nhưng không được mà đã bị công an sách nhiễu. Sau khi về xã Thụy Dân để làm việc và cuối cùng họ bắt tôi viết bản cam kết là không được tuyên truyền bằng những hình thức như phát tờ rơi và lôi kéo. Do học Pháp không sâu nên tôi suy nghĩ sai lệch rằng những hình thức đó không phù hợp với pháp luật Việt Nam. Vì tôi có nghĩ đến một đoạn Pháp mà Sư phụ giảng là sống ở quốc gia nào thì phải phù hợp với ở đó nên tôi đã ký.

Sau một hồi suy nghĩ tôi thấy rằng mình đã làm sai, vì vậy tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định tất cả những gì đã viết trong bản cam kết ngày 28/4/2021.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lý Văn Thanh, quê ở thành phố Thái Nguyên, Việt Nam. Khoảng ngày 16/4 đến ngày 24/4 năm 2021 tôi và một đồng tu nữa đang cầm bảng giảng chân tướng cho người Trung Quốc ở thành phố Bắc Ninh thì bị công an phường cưỡng ép đưa về phường. Vì còn nhiều chấp trước của bản thân chưa buông bỏ được, còn mang nhiều tâm người thường, cũng chưa đối đãi với những chúng sinh đó được tốt, còn nhiều tâm oán trách cũng như các chủng tâm khác nữa, vì các chủng tâm không tốt trên nên tôi đã ký vào tờ khai báo thân nhân và không đi giảng chân tướng nữa. Do ngộ Pháp chưa sâu nên đã thỏa hiệp với cựu thế lực, đã quên rằng mình đến đây để chứng thực Pháp, cứu chúng sinh nên làm mất một số tài liệu chân tướng và Pháp bảo gây tổn thất cho Đại Pháp. Được sự chia sẻ của đồng tu và sự nhìn nhận lại của bản thân tôi thấy thật có lỗi với Sư phụ, có lỗi với Đại Pháp, đã không làm tròn thệ ước của mình, đã thỏa hiệp với tà ác, đi sai đường.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực và xóa bỏ tất cả những thỏa hiệp mà tôi đã ký, chúng không có tác dụng với tôi. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Khuất Duy Lâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Tôi đắc Pháp vào tháng 9 năm 2018. Trong quá trình tu luyện do không làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu nên hiểu Pháp chưa sâu. Vào buổi tối ngày 27/5/2021, trong khi nhóm chúng tôi đang học Pháp. Có người dân báo công an xã bất ngờ ập đến và lập biên bản nhắc nhở không tụ tập đông người trong thời gian dịch Covid-19. Họ có yêu cầu kiểm tra cặp và thu một số tờ giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, và lập biên bản xác nhận sự việc và có yêu cầu tôi và các đồng tu không được tụ tập học Pháp, luyện công và đi phát tài liệu và giảng chân tướng ngoài đường. Do nhận thức Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào tờ biên bản đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựa thế lực. Là đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ theo con đường tu luyện mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Kiều Thị Khởi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Vào buổi tối ngày 27/5/2021, trong khi nhóm chúng tôi đang học Pháp. Có người dân báo công an xã bất ngờ ập đến và lập biên bản nhắc nhở không tụ tập đông người trong thời gian dịch Covid-19. Họ có yêu cầu kiểm tra cặp và thu một số tờ giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, và lập biên bản xác nhận sự việc và có yêu cầu tôi và các đồng tu không được tụ tập học Pháp, luyện công và đi phát tài liệu và giảng chân tướng ngoài đường. Do nhận thức Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào tờ biên bản đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựa thế lực. Là đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ theo con đường tu luyện mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Loan Anh, học viên Pháp Luân Công tại Huế. Tôi năm nay 56 tuổi và tu luyện được 4 năm. Vào ngày 30 tháng 5 năm 2021 tôi đang cầm tài liệu giảng chân tướng gồm có 2 tờ tài liệu và 3 thẻ bình an để tặng cho người dân ở xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, lúc đó vào khoảng tầm 4h chiều thì bị công an xã đó mời về xã bắt ký cam kết là không được đến vùng đó tặng nữa với lý do môn tu luyện này chưa được nhà nước cho phép. Họ đã thu giữ số tài liệu chân tướng. Do học Pháp chưa sâu và bị tà ác dùi vào nên tôi đã ký vào bản cam kết là không đến khu vực đó tặng chân tướng nữa. Tôi nhận thấy việc làm này của tôi là sai và đã gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thúy Lệ, học viên Pháp Luân Công ở Hà Nội, Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào tháng 9 năm 2016. Vì muốn nhiều người biết đến Pháp nên tôi đi đưa chân tướng. Một ngày tôi đến Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội và bị bảo vệ giữ lại, họ đưa giấy bảo tôi ký không đến đây đưa chân tướng nữa, tôi đã ký và công an đưa tôi đến đồn công an, họ bảo tôi viết giấy tường trình và bảo tôi ký tôi cũng ký. Rồi họ bảo tôi ký không đi đưa chân tướng nữa tôi không ký. Đến tối họ bảo tôi viết giấy xác nhận không mang giấy tờ tùy thân tôi đã ký và họ đưa tôi vài tờ nữa bảo tôi ký vào đó. Tôi nhìn giấy đó nhưng không đọc được chữ gì cả vì chữ bị đóng mảng, tôi lại nghĩ là không có gì nên tôi đã ký. Vài tháng sau khi đi đưa chân tướng thấy một cậu thanh niên ở ven đường, tôi đưa chân tướng cho cậu ấy, cậu ấy không nhận. Tôi giảng chân tướng cho cậu ấy và bị cậu ấy quay video và dọa tôi, bảo tôi về, vì sợ nên tôi cũng về. Những sự việc trên sau này tôi cứ ân hận mãi, vì học Pháp chưa thấu và có tâm sợ hãi, tâm chấp trước nên tôi đã sai nhiều quá.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận triệt để những gì đã ký kết với Bệnh viện Đại Học Y và công an. Phủ nhận triệt để những hành vi, lời nói không đúng với Pháp của tôi. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hà Thị Hồng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hành Thuận, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Lúc mới tu tôi đến công viên luyện công thì công an tới không cho tập. Tôi có “ừ” với công an. Một tuần sau, công an tới nhà lúc 8h sáng bảo tôi viết giấy cam kết với nội dung là: “Không được tập luyện tại công viên, ở nhà tập thì được”. Tôi đã viết và ký vào bản cam kết.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký kết với công an và phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Phương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Định, đắc Pháp năm 2016. Trong quá trình tu luyện, do học Pháp chưa tốt, nhận thức còn hạn chế, tôi đã hướng ngoại tìm và nghe theo một người ở trong nhóm người tên là Nguyễn Thế Luận. Ban đầu, khi nghe những diễn giải của họ tôi thấy rất mùi mẫn, không thanh tỉnh quy chính nên dần dần tôi bị lạc vào trong những loạn ngộ của họ, còn làm cái gọi là “Lễ báo ân”. May mắn tôi đã được Sư phụ điểm hóa, an bài cho các đồng tu đến gặp và chia sẻ cho tôi và tôi đã nhận ra những hành vi đó là những hành vi loạn Pháp, tà ngộ. Tôi đã nghiêm túc hướng nội, quy chính và viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí, chỉ duy nhất học theo bộ Đại Pháp mà Sư phụ đã truyền ra, không theo bất cứ một hình thức nào khác.

Nhân đây tôi cũng mong những người còn đang mê lạc trong nhóm của Nguyễn Thế Luận đọc được Nghiêm chính thanh minh này, hãy tĩnh tâm lại học Pháp để có thể tỉnh ngộ ra. Nguyễn Thế Luận tự cho rằng bản thân mình đã tu thành, đây hoàn toàn là tự tâm sinh ma.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Mạnh Hùng, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Tôi bắt đầu tu luyện vào cuối năm 2019. Thời gian tu luyện đầu não của tôi không được thanh tỉnh, nhiều nghiệp lực tư tưởng, tu luyện không tinh tấn. Giữa năm 2020 tôi có chia sẻ về Đại Pháp với lãnh đạo cơ quan. Lãnh đạo cơ quan đã báo cáo lên cấp trên tiến hành sinh hoạt nhiều lần nhằm ép buộc tôi từ bỏ tu luyện. Trước áp lực từ cơ quan, gia đình và công việc, tôi không vượt quan được và đầu não tôi trở nên mơ hồ, tôi đã nói và làm những việc không đúng với Đại Pháp. Điều này đã tạo nên hiểu lầm từ mọi người tại cơ quan và gia đình tôi về Đại Pháp. Tôi đã viết bản cam kết không luyện công và không tuyên truyền về Đại Pháp. Tôi rất khổ tâm, tôi nhận ra bản thân còn nhiều tâm chấp trước như tâm sắc dục, tâm sợ hãi, chấp trước vào tình thân quyến, tâm cầu danh, tâm an dật… Tôi đã không chiểu theo Pháp để tu luyện, tạo nên nhiều khổ nạn.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này tuyên bố những lời nói, hành vi không đúng với Đại Pháp, những văn bản đã ký kết là không có giá trị, phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ nghiêm túc trong tu luyện và chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Khuất Thị Sáng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Tôi đắc Pháp vào tháng 1 năm 2021. Trong quá trình tu luyện do không làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu nên hiểu Pháp chưa sâu. Vào buổi tối ngày 27/5/2021, trong khi nhóm chúng tôi đang học Pháp. Có người dân báo công an xã bất ngờ ập đến và lập biên bản nhắc nhở không tụ tập đông người trong thời gian dịch Covid-19. Họ có yêu cầu liệt kê danh sách các đồng tu cùng học, và lập biên bản xác nhận sự việc và có yêu cầu tôi và các đồng tu không được tụ tập học Pháp, luyện công và đi phát tài liệu và giảng chân tướng ngoài đường. Do nhận thức Pháp chưa sâu nên tôi đã kê khai danh sách các học viên vào tờ biên bản đó. Sau đó họ cho tôi về.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựa thế lực. Là đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ tu luyện theo con đường mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tên là Hoàng Thị Vinh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Vào ngày 10-8-2020 tôi cùng một đồng tu mới đắc Pháp làng bên đi tặng tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân ở chợ, đến chiều có một người dân lên UBND báo và công an xã gọi tôi lên uỷ ban và bắt tôi viết văn bản không được đi tuyên truyền và nói rằng nhà nước Việt Nam chưa cho phép. Sau đó tôi giảng chân tướng cho họ nhưng họ không nghe, rồi họ viết và bắt tôi ký từ nay không được đi tuyên truyền nữa.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để từ bỏ những gì đã ký kết và phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo con đường mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Lịch, sinh năm 1957, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Gia Lai. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2020. Từ đó đến nay tôi chỉ tu luyện một mình tại nhà. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2021, công an xã KDan, huyện Đăk Đoa mời tôi lên làm việc vì lý do tôi đang tu luyện Pháp Luân Công. Lúc đó tôi chưa rõ chuyện vì sao lại bị mời lên, nhưng tôi vẫn đến trụ sở công an xã để nói chuyện. Khi đó, tôi đã giảng chân tướng cho các cán bộ ở đây. Kết thúc, họ yêu cầu tôi ký vào biên bản nói chuyện. Do chưa nhận thức sâu về Pháp nên tôi đã ký vào nhưng không đọc biên bản này. Từ đó đến nay tôi cảm thấy mình làm việc này không đúng vì đã vội vàng ký kết vào biên bản mà không đọc qua (vì mắt tôi mờ không đọc được chữ, mà chỉ nghe cán bộ họ đọc.)

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những gì đã ký vào ngày hôm đó. Mong muốn có thể vãn hồi lại và sẽ không đi theo an bài của cựu thế lực, chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí, và tu thật tốt bản thân để chứng thực Pháp tốt.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Loan, học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam. Cách đây khoảng 3 năm, tôi đã đi phát một số tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công trong một lễ hội của một huyện của tỉnh Thái Bình. Tôi đã bị công an đưa về đồn và yêu cầu tôi viết khai báo rằng việc làm của tôi hôm ấy là sai, do chưa đủ chính niệm nên tôi đã không quyết tâm khẳng định việc làm của mình là đúng nên tôi đã viết là việc làm của tôi chưa đúng và cũng không sai. Sau đó họ lại yêu cầu tôi không được tu luyện nhóm từ hai người trở lên. Vì còn tâm lo sợ nên tôi đã đồng ý.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh hủy bỏ những gì đã đồng ý với yêu cầu của công an, tất cả là không có giá trị và phủ nhận hoàn toàn những an bài của cựu thế lực. Việc tôi đi giảng chân tướng cứu người là đúng. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đi thật tốt trên con đường tu luyện, làm tốt ba việc mà một người đệ tử cần phải làm để xứng danh là đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Tuấn Hải, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn. Vào ngày 24 tháng 6 năm 2021 tôi có đi phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực phường 14, quận Gò Vấp, và bị bảo vệ khu phố báo tin cho công an phường, họ đã đưa tôi về phường làm việc. Sau đó họ thu tài liệu, và yêu cầu tôi ký vào cam kết không đi phát tài liệu tại Gò Vấp nữa, do bị bức hại nên tôi đã ký vào tờ cam kết. Tôi nhận thấy việc này là sai và gây tổn hại đến Đại Pháp,

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị, và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, là đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Bá Tuyên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Yên Phong, Bắc Ninh. Vào khoảng đầu năm 2020 đến đầu năm 2021 tôi có tham gia nhóm “học thấu Pháp” liên tỉnh 2 (LT2) ở Từ Sơn, Bắc Ninh, với hình thức học online, do mới tu luyện tôi nghĩ học như vậy mới nhanh thấu Pháp. Được người duy hộ đưa cho tờ các câu hỏi từ bài 1 đến bài 9, câu hỏi từng đoạn, từng mục. Người tham gia học chuẩn bị viết trước ra giấy thể hội của mình để đăng ký và đọc thể hội, do mình lựa chọn trước những mục mình thấy dễ hiểu để đăng ký.

Lúc ấy do học Pháp chưa nhiều và còn truy cầu khi “học thấu Pháp” tôi đã học theo cách đó, còn cho là các học viên trong đó chia sẻ rất hay. Vì thấy họ là những học viên lâu năm, về sau thì cả học viên mới cũng dựa theo dàn câu hỏi đó mà viết thành văn vần để đọc và chia sẻ, tôi cũng như vậy.

Về sau tôi nhận thấy chia sẻ của mình như vậy không phù hợp với Pháp, tôi xin dừng phần đăng ký chia sẻ chỉ đăng ký phần đọc sách, vì để viết ra chia sẻ tôi phải mất rất nhiều thời gian mới xong, tôi tham dự khoảng 1 năm học với tâm thái như cần có bài chia sẻ để hiển thị bản thân, nhưng về sau thì lại tạo thành áp lực khi học Pháp, tôi cảm thấy mất phương hướng khi tham dự học như vậy. Sau này tôi nhận ra rằng học như vậy tôi đã đi sai đường mà Sư phụ lưu lại cho các đệ tử.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn quãng thời gian tôi học theo cách đó, những sai sót không thanh tỉnh khi đi theo cựu thế lực an bài, và tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Tôi cũng mong rằng các đồng tu đang có ý định học theo cách đó thì hãy buông tâm xuống, hướng nội, xem mình học như vậy có phải là đang giải thích Pháp hay không? Có giống các tăng nhân tiến hành giải thích Pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni hay không? Và mau chóng quay lại đi theo con đường mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Ngoan, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Ninh. Vào khoảng tháng 10/2019 đến tháng 10/2020, tôi có tham gia vào nhóm “học thấu Pháp”. Sau này khi đối chiếu với Pháp, hướng nội và nhìn lại quá trình tham dự nhóm “học thấu Pháp”, tôi thấy mình đi sai lệch với con đường mà Sư phụ an bài cho học viên, thấy rằng “học thấu Pháp” hoàn toàn không phải là những gì Sư phụ an bài. Đây là do học viên tự nghĩ ra và là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm hủy hoại, can nhiễu việc tu luyện và cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho học viên, từ đó phá hoại Pháp không tự biết.

Sau này học Pháp nhiều hơn tôi ngộ ra rằng khoảng thời gian tôi cùng tham dự nhóm loạn pháp đó, là đã đi theo an bài của cựu thế lực mà không tự biết.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực lên con đường tu luyện của tôi, và nó vô giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ mà thôi, đồng thời cũng mong rằng các học viên khác trong nhóm đó cũng có thể nhìn ra được an bài tinh vi của cựu thế lực, dừng lại việc “học thấu Pháp” này, quay trở lại con đường mà Sư phụ an bài cho chúng ta.

Share