[MINH HUỆ 07-06-2022] Ở Đài Loan có một người tên là Trần Hồng Minh, cách đây vài năm đã từng bất chấp quy định nghiêm khắc về việc cấm chỉ chụp hình ở trong chùa Long Tuyền ở New York, tự ý lấy được hình chụp văn bia ở đó mà không có sự cho phép và tự tiện đăng trên những nơi công cộng như mạng xã hội, còn dùng những ảnh chụp này kết hợp với những lời giảng giải như “Sáng Thế Chủ” để tạo ra các video và đăng lên mạng. Anh ta liên tục tìm cách tuyên dương trước công chúng về “Sáng Thế Chủ,” “Đại Pháp Sáng Thế,” còn làm ra các trang web, hô hào ầm ỹ trong số ít những người chưa liễu giải về Pháp Luân Đại Pháp cũng như các học viên mới.

Một người hoàn toàn không tôn trọng nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và Pháp Luân Công, liệu có thể được xem là học viên Pháp Luân Công hay không, những ai lý trí thanh tỉnh đều có thể có nhận định chính xác về việc này. Người tu luyện chân chính đều minh bạch rằng, người gọi là Trần Hồng Minh này, kỳ thực chính là bị những thứ bất hảo lợi dụng.

Gần đây Trần Hồng Minh cùng với một người tên là Trịnh Phong (còn gọi là Trịnh Húc Đông) sinh sống tại New York và một số học viên cá biệt khác ở miền Tây Mỹ quốc, đã tới tham gia một số cuộc triển lãm tại khu vực Las Vegas và Los Angeles, lấy danh nghĩa “Sáng Thế Chủ,” “Đại Pháp Sáng Thế,” “Đội nhóm Sáng Thế Đại Pháp,” để phát tán các tài liệu của họ tại triển lãm. Trịnh Phong và một số người còn làm ra những quảng cáo liên quan đến Sáng Thế Chủ tại khu trung tâm thành phố New York, hoàn toàn không lắng nghe những lời khuyên can thiện ý của các đệ tử Đại Pháp địa phương.

Tiến trình Chính Pháp là do Sư phụ an bài, đại sự như vậy không phải là điều mà sinh mệnh nào cũng có thể tùy tiện làm. Hãy thử nghĩ xem, Thần sẽ nhìn nhận thế nào về Trần Hồng Minh và những sinh mệnh không lý trí đang can nhiễu đến tiến trình Đại Pháp đó?

Hy vọng những học viên đang chạy theo và đang bị mê hoặc, hãy trân quý thành quả tu luyện không dễ đắc được và hoàn cảnh cứu người, thu hồi tất cả những gì mà bản thân đã làm sai, bình tĩnh và lý trí đi theo tiến trình Chính Pháp của Sư phụ.

Ban Biên tập Minh Huệ.
Ngày 07 tháng 06 năm 2022

• • • • • • • • •

Lời bình của Sư phụ:

Đại Pháp từ khi khai truyền đến nay, vẫn luôn có những người nhảy ra làm thành những hành vi bất lý trí, kỳ thực là bị những thứ xấu xa ở không gian khác lợi dụng mà tạo thành. Đại Pháp là Pháp tạo ra và cứu vũ trụ, ai cũng phá hoại không nổi! Chỉ là sẽ hủy đi những người đi theo. Hãy tự thu xếp cho tốt!

Thầy Lý Hồng Chí
Ngày 07 tháng 06 năm 2022

• • • • • • • • •


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/7/理智◎师父评语-444633.html

Đăng ngày 10-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share