[MINH HUỆ 7-3-2013] Không bỏ tâm hiển thị thì rất nguy hiểm, các website tà ác chỉ là một trong những thủ đoạn ‘đãi bỏ cát đi’ của cựu thế lực. Dưới đây là phong thư của một đọc giả hải ngoại. Và ở phần cuối sau thư là lời bình của Sư phụ.

Kính gửi Ban biên tập Minh Huệ!

Hôm nay tôi đọc bài «Chứng thực điều gì? • Lời bình của Sư phụ» và bài chia sẻ này khiến tôi thật giật mình, ngoài ra cũng muốn phản ánh một số tình huống mà tôi biết.

Tôi là một đệ tử mới đắc Pháp ở hải ngoại năm 2011, tháng 08 năm 2012 tôi có về qua Trung Quốc một chuyến, và gặp gỡ một đồng tu đã tu luyện hơn chục năm. Đồng tu ấy hỏi về tình huống tu luyện của tôi, tôi bèn chia sẻ một lát với anh ấy. Sau đó anh lấy ra hai cuốn sách rất là dày và bảo tôi “học”, cuốn sách đó mang tên «Nhân tính Chí thượng» ([tôi nhớ] dường như đúng là tên như vậy), [anh ấy] giở mục lục ra và cùng tôi xem qua mục lục một lượt. Tôi thấy mục lục viết: ‘1. Sư phụ là ai?’ ‘2. Quan hệ giữa Sư phụ và cựu thế lực’, những đầu mục kiểu như thế rất nhiều, tôi không nhớ rõ hết được, hơn nữa nội dung giảng ra là hết sức huyền [ảo]. Đồng tu này nói rằng anh ấy đã “học” mãi cho đến nay mà vẫn chưa hoàn toàn “học” hiểu hết nội hàm trong đó.

Tôi nghe thấy anh ấy là học cái đó, tôi rất ngạc nhiên, ngoài ra đúng vào quãng bấy giờ Minh Huệ Net đăng bài «Chấm dứt hành vi trộm Pháp và phá hoại Pháp» [của Biên tập Minh Huệ], tôi bèn bảo cho vị đồng tu ấy về Minh Huệ Net mới đăng thông tri đó, và hỏi xem anh ấy đã đọc chưa. Anh nói: ‘Xem ra bạn quá mới rồi, vẫn không biết rất nhiều việc, Minh Huệ Net và Phật Học Hội đều là cựu thế lực.’ Tôi cảm thấy quá kinh ngạc. Tôi hỏi anh: ‘Tại sao tôi ở hải ngoại bấy lâu nay vẫn không hay biết, xưa nay cũng không ai bảo với tôi điều ấy?’ Đồng tu ấy nói: ‘Việc này là cần tự bản thân ngộ ra.’ Tôi hỏi anh: ‘Thế tại sao Sư phụ bảo chúng ta rằng những vấn đề trọng đại là cần xem Minh Huệ Net? Tại sao cần thiết lập Phật Học Hội?’ Anh nói: ‘Những quan hệ trong việc này rất chi là phức tạp, bạn là quá mới và hoàn toàn chưa [thật sự] tu luyện.’ Bấy giờ trong tâm tôi quả thực đặt ra một dấu hỏi: ‘Phải chăng mình là người mới quá, những học viên tu lâu đều là giấu giếm tôi và không nói cho tôi những điều này?’

Sau đó đồng tu ấy còn viết ra một website đưa cho tôi, ngoài ra còn nhắc đi nhắc lại rằng tôi trở về là nhất định phải xem. Vừa trở về hải ngoại tôi bèn mở website mà đồng tu đó đã viết cho tôi, tên là website Minh Lý. Mở ra xem một cái, tôi thấy choáng quá và vội đóng luôn, vì đập ngay vào mắt là bài: ‘Chuyển Luân hướng Minh Huệ’. Còn có cái gọi là Pháp Luân Đại Pháp Nhân Học Hội, và Nhân Học Hội ở hải ngoại cùng với ảnh chụp một số nghị viên trong đó. Khi ấy tôi cảm thấy đây nhất định là một website tà ác! Vì thế lập tức liên hệ với người nhà (ở hải ngoại) của đồng tu này, hỏi xem chị ấy có biết về việc này hay không. Chị ấy nói là đã như thế quãng nửa năm nay rồi, chị đã trao đổi với anh ấy rồi, nhưng anh ấy bảo là anh có lối ngộ Pháp của riêng mình.

Tôi cảm thấy vị đồng tu kia ở Đại Lục là nhất định [đã nhận những thứ đó] thông qua người khác đưa cho anh, [tôi] không biết website tà ác kia và cuốn sách nói trên đã lan rộng tới phạm vi ngần nào? [Hiện nay tôi biết] cuốn «Nhân tính Chí thượng» là xuất bản ở New Zealand.

Lúc đầu tôi không ý thức được tính nguy hại của sự việc này. Nhưng hôm nay đọc bài «Chứng thực điều gì?» thì tôi cảm thấy Chính Pháp đã tới hồi kết rồi, tôi nếu vẫn e ngại cái ‘tình’ của con người hoặc do thể diện mà không nói việc này ra, thì quả thực là không có trách nhiệm với đồng tu ấy.

Tại đây tôi hết lòng cảm tạ những phó xuất vô tư của Minh Huệ Net và các bạn đồng tu!

Một học viên ở hải ngoại
Ngày 03 tháng 03 năm 2013

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Lời bình của Sư phụ

Trong loạn có [trật] tự. Những người này đều do tâm hiển thị cá nhân khiến cho rời xa Pháp. Vẫn luôn có một số người muốn ở các học viên mà hiển thị mình cao minh hơn, hiển thị mình biết nhiều hơn, hiển thị mình ngộ cao hơn, họ sớm muộn cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Những website tà ác chính là cái mồi móc câu dẫn những người đó. Tu luyện chính là trừ bỏ nhân tâm, không thực tu thì sẽ tà ngộ. Trong mắt của chư Thần, những người kia là thần trí chẳng tỉnh táo, đầu óc hồ đồ vừa đáng thương vừa đáng cười, đã chẳng thực tu mà còn tự lừa dối mình. Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ. Đã là cát thì đào thải thôi.

Lý Hồng Chí
6 tháng Ba, 2013

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2013/3/7/270731.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/3/8/138412.html
Dịch ngày: 10-03-2013. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share