Xưa nay tôi không hề bảo các đệ tử Đại Pháp làm loại chuyện này, đây là do tự tâm sinh ma dẫn dắt.

Lý Hồng Chí
8 tháng Chín, 2010

● ● ● ● ● ● ● ● ●

[MINH HUỆ 9-9-2010] Lần trước, khi tôi về qua Đài Loan, có đồng tu phản ánh rằng, Đài Loan có một số học viên có kế hoạch tìm các học viên khác để giao lưu, nội dung có nguồn gốc không minh bạch, hồ ngôn loạn ngữ.

Một vị A nào đó, để học viên khác tin lời họ, bèn nói rằng có thể nhìn thấy vị trí của các học viên khác ở thiên thượng, rằng là từ nơi rất cao hạ xuống đây, v.v., mỗi người đều có an bài của cựu thế lực, mỗi người đều đại biểu (chủ quản) cho những tai nạn về giang-hà-hồ-hải-phong-vũ, v.v., rằng nhất định phải quỳ trước Pháp tượng Sư phụ để sám hối, mới gọi ra được ký ức trước đây, mà thế mới khiến thế lực do quý vị chủ quản được giao ra, và quý vị cùng chúng sinh ở thế giới của quý vị mới có thể được đắc cứu, v.v., hồ ngôn loạn ngữ như thế.

Một học viên B khác để phối hợp với A làm mê hoặc lòng người bèn nói rằng, những gì chúng tôi làm đều đã được Sư phụ phê chuẩn rồi, nếu không tin, có thể đến trước Pháp tượng của Sư phụ gieo quẻ xăm.

Ngoài ra, họ cũng lợi dụng một cháu gái năm tuổi đến bảo quý vị, rằng ấy là họ được Sư phụ bảo làm thế này thế kia, và đứa trẻ nói, rằng Sư phụ vẫn chơi đùa với cháu ở trên trời, dạy cháu luyện công, v.v. Cháu gái đó cũng bảo với cha mẹ rằng Sư phụ trên trời có nói với cháu rằng cả gia đình đến ngày tháng nào đó sẽ gặp Sư phụ ở New York.

Hiện nay có một số học viên đã làm theo, cũng tin theo, là vì học viên B kia nói nào là sẽ giúp cho phó nguyên thần của quý vị được đưa vào trong thân thể quý vị (tôi nghĩ rằng thứ được đưa vào thân người có thể là phụ thể), như vậy trong thân thể quý vị mới không bị có chỗ thiếu sót, thế mới không bị can nhiễu, cũng triệu hoán ra ký ức xưa của chư vị, có thể thấy được và nghe được Sư phụ dạy bảo chư vị cần làm như thế nào, v.v.

Có những học viên khi được yêu cầu làm thế thì càng nghĩ càng thấy là không đúng, nhận thức rằng thế là không phù hợp với Pháp, do đó mời một số đồng tu khác đến nhà mình giao lưu, lại mời những học viên làm những nghi thức loạn Pháp kia cùng đến giao lưu, suốt một buổi tối chúng tôi đã học Bài giảng thứ Sáu trong «Chuyển Pháp Luân», học Pháp xong, trong khi giao lưu chúng tôi khuyên họ rằng đừng tin theo những gì nói cho họ từ không gian khác, đừng làm những nghi thức mà Sư phụ không hề bảo chúng ta. Tuy nhiên, từ đó trở đi, họ không muốn đến giao lưu gì với các đồng tu chúng tôi nữa.

Trong số họ có người còn nói: “Các bạn cứng nhắc quá, chúng tôi quỳ trước tượng Sư phụ cũng là sai ư?” Có đồng tu biểu thị: “Sau này sẽ biết ai đúng ai sai”, họ nhìn nhận rằng họ đã lên tu luyện ở tầng thứ rất cao rồi.

Họ còn lấy một đoạn nào đó trong «Chuyển Pháp Luân» để chứng minh rằng họ là đúng.

Trong nhiều lần giảng Pháp, Sư phụ đều bảo chúng ta hãy ‘Dĩ Pháp vi Sư’; ngày 23 tháng Năm, 1999, trong Giảng Pháp tại Pháp hội Canada, Sư phụ đã dạy: “Trong «Chuyển Pháp Luân», «Hồng Ngâm» tôi đã giảng rất rõ cho mọi người là “Công năng vốn là thuật nhỏ”, chúng là phó sản phẩm trong tu luyện, nhất định quyết không coi chúng như mục tiêu của tu luyện, nếu không chư vị sẽ vĩnh viễn không thể viên mãn.” («Giảng Pháp tại Pháp hội Canada»)

Mục đích của bài viết này không phải là để phê bình, vì mọi người đều là đồng tu với nhau nhiều năm như vậy rồi, không lẽ nào để họ rơi rớt lại phía sau, cũng là muốn cảnh tỉnh mọi người để đừng bị mắc vào đó. Nếu có gì thiếu sót, thỉnh mong từ bi chỉ ra.

(Đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2010/9/9/229437p.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/9/11/119943p.html.
Đăng ngày 17-10-2010. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

giang hà hồ hải phong vũ: sông, sông, hồ, biển, gió, mưa.
hồ ngôn loạn ngữ: nói lăng nhăng.
Pháp tượng: hình ảnh hoặc tượng của Phật, Giác Giả, v.v.

Share