[MINH HUỆ 22-08-2021] Gần đây có rất nhiều học viên mở các kênh truyền thông tự phát. Phần lớn đều làm rất rốt, trong giảng chân tướng đã khởi được tác dụng cứu người. Cũng có số ít làm không được tốt, nói những thứ không phù hợp với Pháp, còn có những trường hợp ở xã hội phương Tây sử dụng ngôn ngữ của quốc gia đó nhưng nội dung cực đoan, ví dụ như phát tán thuyết âm mưu, đoạn chương thủ nghĩa và nói những chuyện giật gân, hoặc nói những thứ mà khiến người thường nảy sinh hiểu lầm về Đại Pháp, v.v., tạo ra ảnh hưởng xấu trong xã hội. Khi học viên thiện ý chỉ ra, họ lại từ chối tiếp thu ý kiến.

Đệ tử Đại Pháp làm truyền thông tự phát, trước hết phải là đệ tử Đại Pháp, mục đích làm truyền thông tự phát là giảng chân tướng cứu người. Hãy xem những gì mình làm có thể cứu người được hay không? Làm truyền thông tự phát không được phép tùy tiện công kích người khác, tạo kẻ thù. Những gì mọi người làm hoặc nói, liệu có phù hợp với Pháp? Nếu không phù hợp, vậy thì đó không phải là hành vi của một đệ tử Đại Pháp. Làm truyền thông tự phát là Sư phụ đề xuất mọi người làm, mục đích là để giảng chân tướng cứu người. Nếu không phải là vì cứu người, mà chỉ nói lung tung để trút ra cảm xúc của bản thân, thì chính là đang phá hoại.

Những ai không thể chiếu theo những yêu cầu trên mà làm, không phù hợp với Pháp, thì không phải là học viên Pháp Luân Công. Chúng ta không thừa nhận người đó là học viên, trong môi trường tu luyện của chúng ta cũng không tiếp nhận những người như thế này.

Đại Pháp Học Hội
Ngày 20 tháng 8 năm 2021

• • • • • • • • •

Lời bình của Sư phụ:

Đúng là như vậy, vấn đề này khá nghiêm trọng, các học viên làm truyền thông tự phát cần phải chú ý. Những ai không chứng thực Pháp, không tập trung cứu người, tùy tiện đưa ra kết luận về các sự việc, trong ngôn ngữ sử dụng lại đang chứng thực các tôn giáo khác và những tin đồn khác trong lịch sử, điều này so với loạn thế có gì khác biệt! Đã đến lúc phải chú ý.

Thầy Lý Hồng Chí
Ngày 21 tháng 8 năm 2021

• • • • • • • • •

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/22/关于自媒体◎师父批注-429875.html

Đăng ngày 24-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share