[MINH HUỆ 27-2-2013]

Gửi Biên tập Minh Huệ!

Tôi là đệ tử ở [Trung Quốc] Đại Lục, từ tháng 5-2012 [tôi] phát hiện một blog trên sina.com, [mang tên] ‘Văn hoá Thần truyền’. Bấy giờ blog đó mang tên ‘Nhóm Viễn Bá’, Viễn Bá tự xưng là đệ tử ngoại quốc, và trong bài viết [trên blog] anh ta nói rằng đây là hạng mục [việc] mà Sư phụ đích thân đặt tên, Viễn Bá thu thập những nội dung trên blog thành văn bản để truyền ra ở [Trung Quốc] Đại Lục, và bảo những thành viên của nhóm [blog] hãy tuyên truyền; có một vị trong đó với [biệt] danh “Không ngừng tu chính bản thân” là có người thân thích đã tự sát sau khi đọc; “Không ngừng tu chính bản thân” giác ngộ ra, và rời khỏi nhóm này. Những đệ tử trong Pháp và không thuộc nhóm này đều nhìn nhận rằng Viễn Bá là hành vi loạn Pháp và trộm Pháp; họ không ngừng viết bài với mong muốn rằng các thành viên trong nhóm này hãy rời khỏi nhóm, vì thế họ đã mất rất nhiều công sức và thời gian; có nhiều người đã rời khỏi nhóm này, nhưng vẫn có rất nhiều người lưu lại trong nhóm.

Lúc mới đầu khi tôi đọc blog của Viễn Bá, tuy cảm thấy không phù hợp với yêu cầu truyền Pháp của Sư phụ, nhưng cảm thấy rằng vào thời tà ác đang điên cuồng này, thì đăng nguyên văn [lời giảng] của Sư phụ trên website người thường là điều không thể, hơn nữa lại đọc thấy Viễn Bá nói đây là hạng mục mà Sư phụ đích thân đặt tên, nên tôi đã trở thành [người] ủng hộ Viễn Bá.

Qua những giao lưu sau này, [tôi] phát hiện rất nhiều điều họ làm đều khác với yêu cầu hiện nay của Sư phụ, những thành viên trong nhóm đều nghe theo an bài của Viễn Bá, và nói rằng đó là gánh vác sứ mệnh lịch sử, rằng sứ mệnh lịch sử của họ là chứng ngộ văn hoá Thần truyền, làm tấm gương lưu lại cho người sau, lưu lại cái thang lên Trời. Chúng ta đều biết rằng sứ mệnh của chúng ta chính là cứu độ chúng sinh, và chỉ có Pháp của Sư phụ mới là cái thang để con người lên Trời.

Không lâu sau, [tôi] phát hiện rằng một vị trong nhóm với [biệt] danh “Lão nữ nhân” đã dừng [viết bài] trên blog, [tôi] không biết là vì nguyên nhân thân thể hay gì khác, bà là một thành viên chủ lực. Thời đó tôi bèn nghĩ rằng, ‘có thể tiếp thu Pháp ấy là duyên phận lớn biết bao, nhưng nếu không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm thì quả là đáng tiếc’. Nhưng bất kể là ai nói thế nào, những thành viên trong nhóm đều không nghe, họ đều nhận định điều Viễn Bá nói hạng mục [cần làm], nhưng lẽ nào hạng mục khác với Pháp mà Sư phụ giảng; cho nên mong rằng Minh Huệ hãy can thiệp việc này.

Ngoài ra, tôi phát hiện tà ác đã cài những phần mềm theo dõi trên Viễn Bá, máy tính của tôi mấy lần bị đột nhập, còn có mấy vị đệ tử Đại Pháp nói với tôi rằng đã bị theo dõi, họ đều là những thanh niên trẻ làm công ở ngoại [thành], không có mấy ai gần gũi và biết họ cả, cho nên sau khi bị theo dõi, họ đều nhìn nhận rằng ấy là vì vào Viễn Bá nên mới bị theo dõi.

Nay tôi viết thư này cho Minh Huệ, chính là muốn biết xem rốt cuộc có phải hạng mục mà Sư phụ [bảo làm] hay không; nếu là đúng, thì cần hoàn thiện những chỗ nào, những người tiếp thụ Pháp thông qua Viễn Bá, thì phần lớn là tu đơn độc; liệu có thể phái ra một vị đệ tử từ hải ngoại, mà có các mối liên hệ với các đệ tử ở [Trung Quốc] Đại Lục, sao cho những người đắc Pháp thông qua Viễn Bá dung nhập thành nhất thể với các đệ tử bản địa, vừa là tốt với bản thân người đó, và cũng là tài nguyên của Đại Pháp. Ngoài ra tôi phát hiện rất nhiều người trên mạng Internet đều là tu đơn độc, cũng mong liên lạc với các đệ tử bản địa, nhưng không làm được. Cho nên mong Minh Huệ giúp đỡ.

Còn nếu không phải, vậy họ hẳn là đang trộm Pháp, mà thực ra chính hạng mục này, tôi cũng cảm thấy họ là đang trộm Pháp. Sư phụ hẳn là không cho phép làm thế đâu. Dù ý định ban đầu của Viễn Bá là tốt, nhưng khiến nhiều người chỉ nghe theo an bài của anh ta, chứ không làm chiểu theo Sư phụ nói thì đó là sai.

Tôi mong Minh Huệ sớm có trả lời, cũng bởi vì những đệ tử ngoài nhóm này vì để những người bên trong nhóm hãy ra khỏi nhóm, đã mất rất nhiều công sức và thời gian, nhưng những người trong nhóm hoàn toàn không nghe. Nếu Minh Huệ có thể trợ giúp, thì rất nhiều người sẽ buông việc này ra, toàn tâm toàn ý đặt vào việc cứu độ chúng sinh, cho nên rất mong sớm có trả lời.

Đây là lần đầu tôi viết thư, xin chúc Sư phụ chúng ta một năm mới tốt lành! Chúc Ban Biên tập Minh Huệ một năm mới an lạc! Các bạn thật vất vả quá!

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Thời gian này chính là thật giả cùng tồn tại, nhân tâm và chính niệm cùng tồn tại. Mục đích của can nhiễu đều là đãi sạch cát đi. Sư phụ đang nhìn, chư Thần đều đang nhìn, ai như thế nào thì sẽ đắc được quả như thế.

Lý Hồng Chí
27 tháng Hai, 2013

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2013/2/27/270464.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/1/138325.html
Dịch ngày: 07-03-2013, chỉnh sửa ngày 10-3-2013. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

sina.com: tên một website mang tính cộng đồng rất lớn trong giới người Hoa.

Share