Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2022] Sau khi đọc đoạn Pháp dưới đây, tôi ngộ ra rằng mình không thể ở nhà chỉ vì đường phố gần như vắng bóng người trong đại dịch. Tôi cần nghĩ ra cách để tiếp cận với chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi quyết định phát các cuốn sách chân tướng cho cư dân địa phương. Khi mọi người đọc sách, họ có cơ hội minh bạch chân tướng. Tôi giao sách hàng ngày cho các hộ gia đình ở hai tòa nhà. Mỗi hộ gia đình trong toàn bộ khu vực đều nhận được một cuốn. Tôi không hề sợ hãi, thay vào đó tôi cảm thấy thư thái. Tôi biết Sư phụ đang ở bên cạnh và bảo hộ tôi. Con xin cảm tạ sự gia trì của Sư phụ!

Sau khi hoàn thành việc giao tài liệu ở một tòa nhà, tôi bước xuống cầu thang và phát hiện có một chồng sách nhỏ trên sàn. Tôi nhìn thấy hai đứa trẻ ở độ tuổi tiểu học, và tôi hỏi chúng bằng cách nào mà các tập sách ở đó. Chúng nói rằng đã lấy các cuốn sách từ các cửa nhà. Tôi nói với bọn trẻ, “Những cuốn sách nhỏ này có thể cứu người, nhưng các cháu đã lấy chúng đi. Bây giờ các ông bà, cô, chú không thấy được sự thật thì không thể được cứu! Các cháu hãy nhanh chóng đặt chúng trở lại!” Hai đứa trẻ hiểu ra và ngay lập tức đặt những tập sách nhỏ trở lại cửa nhà mà chúng đã lấy. Tôi đã giảng chân tướng cho chúng và chúng rất vui mừng được rút khỏi tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và nói: “Cảm ơn!” Tôi nói với chúng rằng hãy cảm ơn Sư phụ. Chúng nói, “Cảm ơn Sư phụ!”

Sau khi phát xong tài liệu trong khu vực cộng đồng quanh đó, tôi quyết định đi đến siêu thị lớn nhất và dán những tấm áp phích giảng chân tướng lên tường. Khu chợ có năm toà nhà cao, mỗi toà cao khoảng 20 đến 30 tầng.

Tôi gần 70 tuổi và rất thấp. Leo lên cầu thang trong một tòa nhà cao là một nỗ lực to lớn đối với một người bình thường bằng tuổi tôi, nhưng tôi có thể dễ dàng đi lên và xuống cầu thang. Tôi biết rằng Sư phụ đã gia trì cho tôi. Nếu cửa tòa nhà bị khóa, tôi sử dụng chìa khóa thông thường, chỉ chạm vào ổ khóa và cửa mở. Tôi có thể vào bên trong tòa nhà và dán các biểu ngữ giảng chân tướng.

Sư phụ giảng,

“Cuồng ác tứ niên bão
Ổn đà hàng bất mê
Pháp đồ kinh ma nạn
Trọng áp chí bất di
Sư đồ bất giảng tình
Phật ân hóa thiên địa
Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực

Tạm dịch:

Bão cuồng ác bốn năm
Vững lái chẳng mê đường
Pháp đồ gặp ma nạn
Áp lực chí chẳng sờn
Thầy trò đâu giảng tình
Phật ân hóa trời đất
Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên”
(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tôi là một phụ nữ lớn tuổi, vì vậy tôi biết rằng Sư phụ đang làm mọi thứ cho tôi. Sau khi hoàn thành việc phát sách cho toàn thể cộng đồng, tôi đã bày tỏ lòng cảm ân trước chân dung của Sư phụ. Tôi biết rằng mình còn cách xa yêu cầu của Sư phụ. Tôi sẽ học Pháp chăm chỉ, đề cao trong tu luyện của mình và làm tốt ba việc. Tôi sẽ hoàn thành thệ ước của mình và theo Sư phụ trở về.

Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại trạng thái tu luyện hiện tại của họ nhằm mục đích chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỉ học tỉ tu.” (“Thực tu” Hồng Ngâm )

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/29/437115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/15/199540.html

Đăng ngày 31-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share