Bài viết của tiểu đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 20-01-2022] Cháu là tiểu đệ tử tham gia gọi điện thoại giảng chân tướng. Tháng 7 năm 2021, dưới sự dẫn dắt của một đồng tu, cháu đã học cách giảng chân tướng. Chỉ chưa đầy một tháng, cháu có thể tự mình gọi điện thoại giảng chân tướng khuyên tam thoái. Bởi vì đoạn thời gian đó là nghỉ hè, do vậy cháu dùng phần lớn thời gian để gọi điện thoại, mỗi ngày số người tam thoái đều rất nhiều.

Vài năm trước, khi nhận được thông tri phối hợp của đồng tu nói rằng chuẩn bị gọi bốn lô số điện thoại, trong tâm cháu nghĩ: “Mình nên tham gia hạng mục, hay là cứ lên mạng rồi gọi điện thoại như theo kế hoạch?”. Sau đó, có một đồng tu phát một đoạn video cho cháu xem, diễn tả cảnh dân chúng Tây An đang khóc lóc đau khổ cầu cứu. Vì vậy cháu liền nói với đồng tu rằng mình muốn bắt đầu hạng mục gọi điện thoại đến Tây An.

Lúc gọi điện thoại, đối phương cúp máy rất nhiều, cúp máy từng người từng người một. Tiếp tục một đêm, đều không có ai muốn nghe cháu giảng. Cháu chẳng còn biện pháp nào nói thêm cho họ nữa. Sau ngày hôm đó, cháu có chút nản lòng và luôn nghĩ rằng có nên tiếp tục tham gia hay không. Tuy nhiên khi nghĩ đến người dân Tây An đang trong tình cảnh khổ sở như vậy, cháu liền thăng khởi chính niệm tiếp tục gọi điện. Ngày thứ hai, hiệu quả liền tốt lên. Mặc dù có người không muốn thoái nhưng vẫn muốn nghe chân tướng, trong tâm cháu cũng rất vui vẻ.

Đến ngày thứ ba, bởi vì khẩu giảng kết nối trực tuyến nên cháu liền lên mạng. Không ngờ rằng, trong số 10 người gọi điện thoại qua Wechat thì có năm người đến từ Tây An. Lời họ nói thật buồn. Trong số đó có một người đã minh bạch chân tướng, trước khi cúp máy anh ấy còn chúc cháu năm mới vui vẻ, bình an cát tường. Anh còn nói: “Vô cùng cảm ơn các em, anh cảm thấy điều em đưa cho anh vô cùng tốt”.

Trong quá trình tham gia gọi điện thoại, các chủng nhân tâm đều minh hiển phản ảnh xuất ra. Nếu như trạng thái và chính niệm của cháu đủ, cháu có thể cảm nhận rằng hiệu quả gọi điện thoại ngày hôm đó rất tốt, ngược lại nếu trạng thái không tốt, hiệu quả gọi điện thoại cũng theo đó mà hạ xuống.

Ngoài ra, cháu còn tồn tại tâm sợ hãi. Trước mỗi lần gọi điện thoại, cháu đều rất sợ hãi, hoài nghi liệu họ có tiếp điện thoại hay không, có thoái hay không, có nghe chân tướng hay không. Chủng tâm chấp trước này còn dần dần mạnh lên, chi phối hiệu quả giảng chân tướng càng ngày càng không tốt. Có nhiều lúc, cháu không ý thức ra bản thân đang làm gì, gọi điện thoại cứu người là vô cùng thần thánh, tuy nhiên cháu không coi trọng trong tâm. Có lúc tâm sợ hãi nổi lên khiến cháu không dám lên mạng gọi điện thoại.

Sư phụ giảng:

“Tâm sợ hãi sẽ khiến người ta làm điều sai lạc, tâm sợ hãi sẽ khiến người ta mất đi cơ duyên, tâm sợ hãi là một ‘cửa tử’ [trên con đường] từ người trở thành Thần.” (Vượt qua cửa tử, Tinh tấn yếu chỉ III)

Đọc xong đoạn Pháp này, cháu lập tức nhận thức ra và buông bỏ tâm chấp trước này.

Lúc tham gia giảng chân tướng, cháu gặp rất nhiều khó khăn, cũng phạm phải nhiều sai lầm. Nhưng vì có đồng tu lớn tuổi giúp đỡ và còn khích lệ cháu, nói: “Chỉ cần có tâm cứu người là tốt rồi”. Vì vậy cháu có thể kiên trì bước tiếp. Hy vọng rằng nhiều tiểu đệ tử và đồng tu trẻ hơn có thể tham gia hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng này. Bởi vì thời gian rất cấp bách, chúng ta cần cứu nhiều người hơn nữa.

Cuối cùng, cháu muốn trích dẫn một đoạn giảng Pháp của Sư phụ:

“Đệ tử Đại Pháp mà, khẳng định là vất vả, bởi vì trách nhiệm lịch sử đã giao phó cho chư vị một gánh nặng lớn như vậy, sứ mệnh lịch sử khiến chư vị vào thời khắc then chốt ắt phải gánh nổi trách nhiệm lịch sử này. Trong quá trình vũ trụ thành-trụ-hoại-diệt, sự xuất hiện của đệ tử Đại Pháp vừa đúng vào giai đoạn cuối cùng, như vậy cũng chính là dù sinh mệnh hay vật chất cũng vậy, đều đã đi đến thời cuối cùng bất hảo nhất rồi, trên biểu hiện cũng là thời phức tạp nhất và khó phân biệt thiện-ác chính-tà nhất. Thời kỳ này các đệ tử Đại Pháp cần phải bước ra đảm đương sứ mệnh mà lịch sử giao phó, thật là quá khó rồi. Nói đệ tử Đại Pháp xuất sắc, chính là vì đệ tử Đại Pháp tại thời kỳ như thế này đến cứu độ chúng sinh, đến trợ Sư Chính Pháp, đến hoàn thành sứ mệnh nên hoàn thành của chính mình, đấy mới là xuất sắc chân chính. Bất kỳ một thời kỳ nào trong lịch sử đều không thể so sánh.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Bên trên là một vài thể ngộ của cháu trong khi gọi điện thoại giảng chân tướng. Nếu có chỗ nào chưa đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chỉnh.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/1/20/436740.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2022/2/5/199073.html

Đăng ngày 16-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share