Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 13-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Thị trưởng Katherine Ross của thành phố Snoqualmie đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố này.

Đây là tuyên bố thứ ba mà thành phố đã ban hành cho Pháp Luân Đại Pháp, trước đó là vào năm 2007 và 2021.

f36b0c4622709304871cc9801297ad6e.jpg
Thông cáo từ Thị trưởng Katherine Ross của Thành phố Snoqualmie

Bản thông cáo viết, “Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hàng triệu người cải thiện sức khỏe và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức cũng như giúp họ hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống, vũ trụ và có lối sống đạo đức cao thượng thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới văn hóa và chủng tộc và đóng góp vào ước mơ chung về một xã hội hòa bình, vị tha và nhân ái hơn.“

“Quyết tâm và lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi đứng lên vì Chân-Thiện-Nhẫn trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất nhắc nhở chúng ta về giá trị của cuộc sống và sự quý giá của nhân phẩm con người.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/443035.html
Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/15/201102.html

Đăng ngày 20-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share