Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 13-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là ngày kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 10 tháng 5, Thị trưởng Brian P. Turnbull của Thành phố Northville đã gửi thư ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và lễ kỷ niệm 30 năm sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 5.

Thành phố Northville, Michigan ở khu vực Greater Detroit, nơi làm việc của nhiều công ty và nhà cung cấp ô tô. Khu các trường điểm ở đây cũng thu hút một lượng lớn người Hoa đến định cư.

78ac4ae1d2e894273cbae520ac2ddaca.jpg

Thị trưởng Brian P. Turnbull của Thành phố Northville

d9c898dd2aead1a7b7ff4a67d7b5a84a.jpg

Thư ủng hộ của Thị trưởng Brian P. Turnbull của Thành phố Northville

Bức thư nêu rõ: “Pháp Luân Đại Pháp vượt qua sự khác biệt về nền tảng xã hội, văn hóa, chủng tộc và tôn giáo, và đã tác động sâu sắc và tích cực đến cuộc sống của hàng trăm triệu người ở các độ tuổi, quốc tịch và chủng tộc khác nhau trên toàn thế giới. Mọi hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, kể cả các lớp học và luyện công đều do các tình nguyện viên thực hiện, đều dành cho công chúng và miễn phí.“

“Văn phòng Thị trưởng ghi nhận cam kết của các học viên Pháp Luân Công trong việc giải quyết các mâu thuẫn một cách ôn hòa trong khi phải đối mặt với sự bức hại từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công khuyến khích mọi người trên thế giới tận hưởng một cuộc sống lành mạnh, hài hòa và thanh bình.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/443247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/15/201223.html

Đăng ngày 19-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share