Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 13-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là ngày kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Chín thành phố ở Missouri, gồm Sedalia, Dardenne, Chesterfield, Florissant, Independence, Marshall, O’Fallon, St. Peters và Wentzville đã ban hành thông cáo, tuyên bố ngày này là Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Thị trưởng của St. Charles và Clinton đã gửi thư chúc mừng.

2c93fc6f9f1505f54593166578ea5d53.jpg

Bản thông cáo của Thành phố Sedalia

Thông cáo có đoạn: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện toàn diện để đề cao tinh thần và thể chất thông qua các bài tập khí công khoan thai và nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Pháp Luân Đại Pháp đã vượt qua ranh giới văn hóa và quốc gia để mang lại sức khỏe và sự bình an trong tâm cho hàng triệu người trên thế giới, trong đó có Missouri.”

“Các tình nguyện viên ở Missouri đã tích cực tham gia vào cộng đồng, hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về văn hóa tại nhiều sự kiện cộng đồng.”

“Trong giai đoạn hậu đại dịch đầy khó khăn này, các bài thiền định và những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp mang lại một lựa chọn hiệu quả cho những người tìm kiếm sự bình an và liệu pháp chữa trị.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Missouri trân trọng tự do tín ngưỡng, còn ở Trung Quốc, các đồng tu của họ vẫn tiếp tục đấu tranh một cách ôn hòa cho tự do ngay trong cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền cộng sản kể từ năm 1999.”

“Năm 2022 này đánh dấu 23 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa và các nỗ lực trên toàn thế giới nhằm chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền cộng sản đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.”

23e92548a6e36ebeb978c6162982997a.jpg

Thông cáo của Thành phố Dardenne

93b79afa1567090dc6820faef10321f0.jpg

Thông cáo của Thành phố Chesterfield

3e7a73908a8a364b1104378737f244e1.jpg

Thông cáo của Thành phố Florissant

294317e349c96bec8ec3deff307d513e.jpg

Thông cáo của Thành phố Independence

ea83c73e7ac0bf4d748f8d5033218aed.jpg

Thông cáo của Thành phố Marshall

638eea2fbf5e432685f57dd052186c7b.jpg

Thông cáo của Thành phố O’Fallon

7a917aa7e1ec3d67faf9dfd86dbf2460.jpg

Thông cáo của Thành phố St. Peters

9442429e224049aae3b750a3d6c41de7.jpg

Thông cáo của Thành phố Wentzville

0455435bf27f3c5295f1b78ec97d7a53.jpg

Thư của Thị trưởng Daniel Borgmeyer của Thành phố Saint Charles

85b42310c7dab4c0226d24369c237efd.jpg

Thư của Thị trưởng Carla Moberly của Thành phố Clinton

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/密苏里州十一城市褒奖祝贺法轮大法日-443235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/15/201224.html

Đăng ngày 19-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share