[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu dưới đây thuộc Đại Liên, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đại Liên (16); huyện Cam Tỉnh Tử (1); tân khu Kim Phổ (2); khu phát triển kinh tế Trường Hưng Đảo (1); Ngõa Phòng Điếm (3); Phổ Lan Điếm (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/大连大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–443316.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share