[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu dưới đây thuộc Duy Phường, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Duy Phường (11); huyện Xương Nhạc (2); huyện Lâm Cù (7); khu Hàn Đình (1); thành phố Cao Mật (1); thành phố Thọ Quang (1); Gia Thành (1); thành phố Thanh Châu (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/潍坊大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–443323.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share