[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu dưới đây thuộc Bảo Định, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Bảo Định (10); huyện Vọng Đô (5); huyện Bác Dã (2); Định Châu (2); huyện Hùng (2); thành phố Cao Bi Điếm (1); Trác Châu (2); khu Mãn Thành (1); huyện Đường (2); khu Thanh Uyển (1); huyện Hưng (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/保定大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-29条–443333.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share