[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tam Hà (4), huyện Vĩnh Thanh (7), Bá Châu, huyện Cố An (2), nhóm học Pháp ở Quảng Dương, nhóm học Pháp ở Lang Phường và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/廊坊大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–443351.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share