[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Nhượng Hồ Lô, nhóm học Pháp ở Nhượng Hồ Lô, Đăng Phong, Long Phượng, Hồng Cương, nhóm học Pháp ở Long Phượng (2), huyện Triệu Nguyên, huyện tự trị dân tộc Mông Cổ Đỗ Nhĩ Bá Đặc, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/大庆大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–443342.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share