[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu dưới đây thuộc Giai Mộc Tư, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Giai Mộc Tư (10); Sơn Thành (1); thành phố Phú Cẩm (7); Kiều Nam (1); huyện Thang Nguyên (1); Tân Tây Viên (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/佳木斯大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–443332.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share