[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Huyện Trác Lộc (4), nhóm học Pháp ở Tuyên Hóa (3), huyện Hoài An (2), huyện Trương Bắc (3), huyện Hoài Lai (5), huyện Úy (3), nhóm học Pháp huyện Úy (3), huyện Xích Thành (2), nhóm học Pháp huyện Hoài Lai, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/张家口大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–443352.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share