[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Ngõa Phòng Điếm, nhóm học Pháp ở Ngõa Phòng Điếm, nhóm học Pháp ở Đại Liên (4), Cam Tỉnh Tử, Kim Châu (2), khu công nghệ cao Đại Liên, Kim Phổ, nhóm học Pháp ở Kim Phổ, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/大连大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–443343.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share