[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu dưới đây thuộc Trương Gia Khẩu, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Trương Gia Khẩu (6); huyện Trương Bắc (1); huyện Trác Lộc (3); khu Kiều Tây (1); huyện Úy (11); huyện Xích Thành (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/张家口大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–443318.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share