[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu dưới đây thuộc thành phố Cát Lâm, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thành phố Cát Lâm (18); thành phố Thư Lan (2); khu Xương Ấp (1); công viên Giang Bắc (1); khu Cao Tân (1); thành phố Giao Hà (1); Giang Nam (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/吉林市大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–443337.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share