[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Thiên Tây, Phong Nhuận (3), Thiên An (2), Lộ Nam, nhóm học Pháp ở Phong Nhuận, khu khai phát Nam Bảo (2), Tuân Hóa (2), Loan Châu (2), Ngọc Điền, nhóm học Pháp ở Đường Sơn, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/唐山大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-30条–443340.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share