[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Huyện Kiến Bình (4), nhóm học Pháp ở Triều Dương (4), nhóm học Pháp huyện Kiến Bình (3), Châu Giang, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/朝阳市大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–443357.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share