[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Lăng Thành, Lăng Thành, huyện Vũ Thành, nhóm học Pháp huyện Bình Nguyên (3), huyện Bình Nguyên (10), nhóm học Pháp ở Đức Châu (2), bốn người dân ở Đức Châu, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Đức Châu, tỉnh Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/德州市大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–443353.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share