[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Hồ Lô Đảo (3), huyện Tuy Trung (3), Liên Sơn (5), nhóm học Pháp ở Liên Sơn (3), nhóm học Pháp ở Long Cảng (3), Long Cảng, nhóm học Pháp ở Hưng Thành, huyện Kiến Xương, Đả Ngư Sơn, Tân Đài Môn (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/葫芦岛大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–443367.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share