[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Tần Hoàng Đảo (4), huyện Thanh Long (2), Sơn Hải Quan (4), huyện Xương Lê (3), Hải Cảng, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/秦皇岛大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–443366.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share