[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Duy Phường (3), nhóm học Pháp ở Thọ Quang (2), Thọ Quang (2), Cao Mật, Phường Tử, huyện Xương Nhạc (2), nhóm học Pháp ở Cao Mật (2), Xương Ấp và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/潍坊大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-29条–443364.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share