[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Giang Tô, Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Giang Tô (6); Từ Châu (2); Nam Thông (2); Nam Kinh (4); Thường Châu (3); thành phố Liên Vân Cảng (3); Tô Châu (2).

Nhóm học Pháp ở thành phố Hoài An.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/江苏大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–443421.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share