[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Nam, Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Thiệu Dương (2); Ích Dương (2); Thiệu Đông (3); Chu Châu; Sâm Châu (4); Thường Đức; Hoài Hóa (4); thành phố Tương Đàm (2).

Nhóm học Pháp ở Thiệu Đông; Hành Dương; Sâm Châu; Thường Đức; Lâm Lễ, Thường Đức.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/湖南大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–443423.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share