[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Vân Nam, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Vân Nam (03); Côn Minh (08); Huyện tự trị dân tộc Di tại Thạch Lâm; Châu Sở Hùng (03); Châu Đại Lý; Mặc Giang; Chiêu Thông; Quận Triêm Ích, Khúc Tĩnh

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/云南大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–443428.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share