[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Hà Nam, Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Hà Nam (6); An Dương; Chu Khẩu (6); Thương Khâu; Bộc Dương (3); thành phố Tế Nguyên; Tam Môn Hạp; Tiêu Tác; Tín Dương; Khai Phong; Lạc Dương; Bình Đỉnh Sơn.

Nhóm học Pháp ở Bộc Dương; Bình Đỉnh Sơn (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/河南大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–443422.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share