[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Quảng Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Quảng Đông (02); Thâm Quyến (04); Trung Sơn, Đại Liên, Liêu Ninh (02); Vân Phù; Huyện Tử Kim, Hà Nguyên (02); Dương Giang; Hưng Ninh, Mai Châu; Sán Đầu (03); Phúc Điền, Thâm Quyến; Mai Châu; Huệ Châu; Châu Hải; Giang Môn; Tiêu Lĩnh, Mai Châu; Huyện Huệ Lai, Yết Dương; Trung Sơn; Yết Dương; Mậu Danh; Nam Sơn, Thâm Quyến


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/广东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-28条–443435.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share