[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Vân Nam, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Vân Nam; Côn Minh (05); Nghi Lương, Côn Minh; Thạch Lâm (02); Nguy Sơn; Tuyên Uy, Khúc Tĩnh; Côn Cương; Lộc Phong, Sở Hùng; Tây Song Bản Nạp (04); Lâm Thương

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/云南大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–443447.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share