[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Hồ Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hồ Bắc; Kinh Môn (02); Vũ Huyệt, Hoàng Cương; Tùng Tư, Kinh Châu (02); Thập Yển; Hàm Ninh; Hán Dương, Vũ Hán; Cao Tân, Đông Hồ; Vũ Hán (03); Hệ thống công an ở Hồ Bắc; An Lục, Hiếu Cảm (02); Huyện Thông Hành, Hàm Ninh; Lưu Hà Trấn, Kỳ Xuân, Hoàng Cương; Quan Sơn, Vũ Hán; Sa Thị, Kinh Châu; Tương Dương (02); Vũ Xương, Vũ Hán

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/湖北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–443450.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share