[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Nội Mông Cổ; Nguyên Bảo, Xích Phong (04); Cổ Mạc Kỳ (02); Xích Phong (04); Bao Đầu; Hưng An Lĩnh, Khu tự trị Mông Cổ; Thị trấn Khắc Nhất Hà, Kỳ tự trị Ngạc Luân Xuân; Bình Trang, Xích Phong (02); Thông Liêu; A Lạp Thiện; Ô Lan Hạo Đặc, Hưng An Minh; Kỳ tự trị Ông Ngư Đặc, Xích Phong; Hải Lạp Nhĩ, Hô Luân Bối Nhĩ


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/内蒙古大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–443430.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share