[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Hắc Long Giang, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hắc Long Giang; Huyện Minh Thủy, Tuy Hóa; Lâm Khẩu, Mẫu Đan Giang; Y Xuân (04); Mẫu Đan Giang (04); Huyện Tôn Ngô, Hắc Hà (06); Ngũ Đại Liên Trì, Hắc Hà (02); Huyện Khánh An, Tuy Hóa; Hải Lâm, Mẫu Đan Giang; Hạc Bắc, Hạc Cương

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/黑龙江大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–443445.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share