[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hà Bắc (02); Thâm Châu, Hành Thủy; Huyện Hiến, Thương Châu; Huyện Cảnh, Hành Thủy (02); Hình Đài; Thừa Đức; Vũ An, Hàm Đan; Huyện Cố An, Lang Pháp, Hà Bắc; Hành Thủy; Huyện Hưng Long, Thừa Đức (02); Thương Châu (03); Huyện Diêm Sơn, Thương Châu; Hình Đài; Hành Thủy (03); Huyện Tảo Cường, Hành Thủy; Bạc Đầu, Thương Châu; Huyện Hiến, Thương Châu; Vũ An, Hàm Đan

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/河北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–443470.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share