[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Hắc Long Giang, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Giai Mộc Tư; Huyện Thang Nguyên, Giai Mộc Tư (03); Phủ Viễn (03); Phú Cẩm, Hắc Long Giang (02); Kê Tây (02); Phú Cẩm, Hắc Long Giang (02); Giai Mộc Tư (07); Hạc Cương (02); Tuy Hóa; Huyện Lâm Khẩu, Mẫu Đan Giang; Hắc Long Giang (02); Huyện Bột Lợi, Thất Đài Hà (02); Hải Lâm, Mẫu Đan Giang; Kim Lâm, Y Xuân; Hạc Cương; Cáo Nhĩ Tân; Thiết Lực, Y Xuân (02); Huyện Khánh An, Tuy Hóa (02)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/黑龙江大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-36条–443499.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share