[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Hắc Long Giang, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Cáp Nhĩ Tân (02); Đại Khánh (09); Quận Long Phượng, Đại Khánh; Hồng Vệ Thôn, Đại Khánh (02); Song Áp Sơn; Long Nam, Đại Khánh (02); Huyện Triệu Nguyên, Đại Khánh; Nhượng Hồ Lô, Đại Khánh (02); Thiết Phong, Tề Tề Cáp Nhĩ; Phú Lạp Nhĩ Cơ, Tề Tề Cáp Nhĩ; Huyện Phú Dụ, Tề Tề Cáp Nhĩ (03); Kê Tây (02); Mật Sơn, Kê Tây (04); Huyện Kê Đông, Kê Tây (02); Hổ Lâm, Kê Tây (03)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/黑龙江大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-36条–443498.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share