[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sơn Đông (02); Lai Vu; Tân Châu; Hoàn Thúy, Uy Hải; Phúc Sơn, Yên Đài (02); Vinh Thành, Uy Hải; Thái An (02); Chi Phù, Yên Đài (02); Tân Thái, Thái An (02); Phì Thành, Thái An (03); Ngân Thanh, Nhũ Sơn, Uy Hải (06); Lai Châu, Yên Đài (02); Uy Hải; Long Khẩu, Yên Đài

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–443473.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share