[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tế Nam (13); Hòe Ấm, Tế Nam (02); Thanh Hải; Tây Ninh, Thanh Hải (05); Lịch Thành, Tế Nam; Đường Trương Trang, Tế Nam; Thiên Kiều, Tế Nam; Tế Dương, Tế Nam; Nam Giao, Tế Nam; Lịch Sơn, Tế Nam; Thanh Đảo (11); Thành Dương, Thanh Đảo (03); Giao Châu, Thanh Đảo


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-42条–443504.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share