[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Quảng Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thiên Thủy, Cam Túc; Quảng Châu (14); Thiên Hà, Quảng Châu; Sán Đầu (05); Thâm Quyến (07); Phúc Điền, Thâm Quyến; Dương Giang; Long Cương, Thâm Quyến; Châu Hải; Trung Sơn; Huệ Châu; Mậu Danh; Huyện Lục Hà, Sán Vĩ; Phúc Điền, Thâm Quyến; Triều Châu và Sán Đầu; Khu tư trị Tráng tộc

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/广东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-39条–443495.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share