[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hà Bắc (03); Hàm Đan (02); Vĩnh Niên, Hàm Đan; Thâm Châu, Hành Thủy; Thừa Đức (03); Huyện Đông Quang, Thương Châu (02); Đào Thành, Hành Thủy; Hoàng Hoa, Thương Châu (02); Hình Đài; Thương Châu; Quảng Bình, Hàm Đan; Hà Gian, Thương Châu; Huyện An Bình, Hành Thủy; Huyện Tảo Cường, Hành Thủy; Bình Sơn; Huyện Diêm Sơn, Thương Châu; Bạc Đầu, Thương Châu (04); Quảng Tông, Hình Đài (02)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/河北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-29条–443474.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share