[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tân Thái, Thái An (03); Huyện Cao Đường, Liêu Thành; Lai Châu, Yên Đài; Chiêu Viễn, Yên Đài (02); Chi Phù, Yên Đài (03); Uy Hải (05); Tân Trang Trấn, Chiêu Viễn, Yên Đài (03); Yên Đài (03); Trâu Thành; Truy Xuyên, Truy Bác


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–443476.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share