[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hà Bắc; Tần Hoàng Đảo (11); Huyện Thanh Long, Tần Hoàng Đảo (03); Bảo Định (05); Bác Dã, Bảo Định (02); Huyện Dịch, Bảo Định; Huyện Phụ Bình, Bảo Định; Cao Bi Điếm, Bảo Định (05); Trác Châu, Bảo Định; Mãn Thành, Bảo Định

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/河北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-32条–443514.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share