[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại Mông Cổ chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Lào chúc sinh nhật Sư phụ tôn kính! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Toàn bộ đệ tử Đại Pháp tại Ả Rập Xê Út kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Sinh nhật vui vẻ! Cảm tạ Sư ân từ bi cứu độ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Đệ tử Đại Pháp tại Campuchia kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/亚洲四国大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-443523.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share