[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực sau đây ở Canada chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Nhóm khuyên tam thoái ở Khu phố Tàu ở Toronto (02); Thành phố Quebec; London; Thiên Quốc Nhạc Đoàn Vancouver; Edmonton; Victoria; Toronto (05); Vancouver (04); Nhóm Học Pháp Thanh thiếu niên Toronto; Điểm giảng chân tướng ở Toronto; Nhóm giảng chân tướng và khuyên tam thoái trên nền tảng RTC

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/加拿大大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-443524.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share