[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp từ Cục Công an, Công tố, Pháp luật, quân đội và chính phủ ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các nhóm học Pháp ở: Đại Lục (7); Thiểm Tây (2); Sơn Tây; Bắc Kinh (3); Giang Tô; Liêu Ninh (2); Sơn Đông (3); Tế Nam; Hà Bắc; Hắc Long Giang (2); Thiên Tân; Tề Tề Cáp Nhĩ; Cát Lâm (2); Thành Đô; Hồ Nam; Tân Cương; Trấn Giang.

Nhóm học Pháp ở An Huy.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/公检法司、军队、政府部门大法弟子恭祝师尊新年好-436209.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share